Dòng Thánh Tâm Huế, Việt Nam Online

Bài giảng lễ Chúa Ba Ngôi

Thứ bảy - 30/05/2015 10:52
CSC - Trong mẫu mực Tình Yêu Ba Ngôi Thiên Chúa, con người cũng sẽ liên kết và yêu thương nhau. Yêu thương nhưng không đồng hoá. Tình yêu chân thật còn giúp con người biết tôn trọng những cá tính, nét khác biệt của nhau. Tình yêu bao giờ cũng trao ban, nhưng không đòi hỏi người khác phải theo sở thích của mình.
NHẬP LỄ

Sứ vụ của Chúa Giêsu khi đến trần gian là loan báo cho nhân loại nhận biết được Thiên Chúa và Tình Yêu của Người. Sau khi về trời, nghĩa là Chúa không còn hiện diện cách hữu hình nữa, sứ vụ đó được trao lại cho Hội Thánh. Là Kitô hữu, có nghĩa là thành viên của Hội Thánh, được sống trong tình thân của Chúa Giêsu, chúng ta có nghĩa vụ rao giảng, giới thiệu Thiên Chúa cho mọi người. -Lạy Chúa, Chúa là Thiên Chúa linh thiêng và chiến thắng (x.Đnl 4,36-37). Xin Chúa ... -Lạy Chúa, Thần Khí Chúa hướng dẫn và làm cho chúng con nên nghĩa tử của Thiên Chúa (x.Rm 8,14-15). Xin Chúa Kitô ... -Lạy Chúa, Chúa muốn cho mọi người làm môn đệ của Chúa (x.Mt 28,19). Xin Chúa ...

GIẢNG

Theo Thánh sử Mátthêu, không kể thời gian ẩn dật, sống cùng với Thánh Giuse và Đức Maria, thì khởi điểm cho cuộc đời công khai và rao giảng, Chúa Giêsu đã xuất hiện và bắt đầu từ Galilê -một vùng vốn bị nhiều người khinh thị, vì là “miền đất của dân ngoại. Đoàn dân đang ngồi trong cảnh tối tăm” (Mt 4,15-16). Hôm nay trước khi về trời, kết thúc giai đoạn hiện diện hữu hình, Chúa Giêsu cũng muốn trao sứ vụ của Người lại cho các môn đệ, để họ cũng khởi đầu đi từ Galilê ! Tại sao vậy ? Phải chăng Chúa muốn nói rằng Tin Mừng của Chúa phải được vang lên cho hết mọi người, và trước hết là những người chưa từng nghe biết đến Thiên Chúa ? Và như vậy, không hẳn chỉ những ai ở thủ đô tôn giáo Giêrusalem -tức là những người Dothái giáo- mới được nghe biết và hưởng ân huệ của Người ? Và phải chăng Tin Mừng Chúa muốn được rao giảng đó, không nên khép kín, đóng khung chết cứng trong khái niệm một Thiên Chúa độc nhất, uy nghiêm hay trừng phạt, mà còn phải mở rộng ra theo chân lý là chính Thiên Chúa Ba Ngôi Tình Thương : “Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép Rửa cho họ nhân Danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần” ? (28,19). Người Dothái tin và tôn thờ một Thiên Chúa duy nhất. Họ cũng tin Thiên Chúa sai Đấng Kitô của Người xuống trần gian để giải phóng và dẫn dắt dân Người vào chốn cực thịnh, huy hoàng. Nhưng với đầu óc thiển cận, cục bộ và tự tôn, họ loại trừ những ai không đồng sắc tộc, không cùng niềm tin với họ; họ chống đối những ai sống ngược với nếp sống, lối tư duy vật chất của họ. Vì thế, khi Đấng Kitô là Chúa Giêsu đến, ứng nghiệm mọi lời Kinh Thánh là thế giá để họ phải tin, họ đã nhất quyết chối từ và thậm chí tìm cách sớm loại trừ Người ! Như thế, hỏi làm sao họ có thể chấp nhận giáo thuyết của Người ? Tin Mừng của Chúa Giêsu là tin mừng phổ quát, đa dạng nhưng liên kết và tràn đầy yêu thương, như Thiên Chúa có Ngôi Cha, Ngôi Con và Ngôi Thánh Thần, nhưng ba Ngôi liên kết trong một Tình Yêu duy nhất và một Thần Thể duy nhất. Cùng là một Thiên Chúa “mạnh mẽ uy quyền, gây kinh hồn táng đởm” (Đnl 4,34) như khái niệm của người Dothái, nhưng không chỉ dành cho người Dothái. Thiên Chúa mà Chúa Giêsu rao giảng là Thiên Chúa của mọi người, vì “phàm ai được Thần Khí Thiên Chúa hướng dẫn, đều là con cái Thiên Chúa” và Thần Khí Thiên Chúa không khiến chúng ta “trở thành nô lệ và phải sợ sệt”, nhưng cho chúng ta “nên nghĩa tử” với quyền “thừa kế” và “hưởng vinh quang” với Đức Kitô (Rm 8,14-17). “Thiên Chúa là Tình Yêu” (1Ga 4,8). Tình Yêu thì phổ quát -phổ quát mọi thời, mọi nơi và không loại trừ. Thiên Chúa đã yêu thương tạo sinh con người, để con người được chia sẻ tình yêu thương với Thiên Chúa. Được chia sẻ tình yêu thương với Thiên Chúa, con người cũng không được phép loại trừ nhau. Nếp sống cộng đồng của con người phải là phản ánh nếp sống của Ba Ngôi Thiên Chúa. Ngôi Cha đã liên kết và yêu thương trọn vẹn Ngôi Con, cũng như Ngôi Con liên kết và yêu thương trọn vẹn Ngôi Cha và phát sinh Thánh Thần là Tình Yêu -Ngôi Ba Thiên Chúa. Trong mẫu mực Tình Yêu Ba Ngôi Thiên Chúa, con người cũng sẽ liên kết và yêu thương nhau. Yêu thương nhưng không đồng hoá. Tình yêu chân thật còn giúp con người biết tôn trọng những cá tính, nét khác biệt của nhau. Tình yêu bao giờ cũng trao ban, nhưng không đòi hỏi người khác phải theo sở thích của mình. Trong tình yêu như thế, chắc chắn Chúa Giêsu -cũng như Thiên Chúa Ba Ngôi- sẽ ở cùng chúng ta “mọi ngày cho đến tận thế” (Mt 28,20b), và như vậy, chúng ta hãy mạnh dạn cùng với Chúa Giêsu lên đường rao giảng “làm cho muôn dân trở thành môn đệ” của Chúa và “làm phép Rửa cho họ nhân Danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần” (28,19).

LỜI NGUYỆN CHUNG

*Thiên Chúa Ba Ngôi là mẫu mực cho đời sống chung liên kết và yêu thương. Tin tưởng vào lòng khoan hậu của Thiên Chúa, chúng ta cùng cầu nguyện. *Lạy Cha, nếp sống Kitô hữu chúng con là phản ánh cuộc sống Ba Ngôi của Cha. Xin cho chúng con biết sống liên đới và yêu thương nhau để rao giảng Danh Cha, hầu mọi người có thể tin yêu và tôn thờ Cha cho phải đạo. Chúng con cầu xin ...

 

Tác giả bài viết: Lm. GB. Nguyễn Văn Hiếu

Nguồn tin: vi.chatamvn.com

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn