Dòng Thánh Tâm Huế, Việt Nam Online
Mặc áo cưới

Mặc áo cưới

 •   08/10/2011 04:12:56 AM
 •   Đã xem: 875
 •   Phản hồi: 0
Với tình thương yêu, Thiên Chúa dọn tiệc mời. Đọc dụ ngôn tiệc cưới, tôi không khỏi ngỡ ngàng trước tình yêu thương của Thiên Chúa. Thiên Chúa mời con người đến dự tiệc cưới Con của Người. Điều đó chứng tỏ Thiên Chúa yêu thương con người.
Mời vào đây, tiếc cưới đã giọn đầy

Đức Chúa sẽ đãi muôn dân một bữa tiệc

 •   08/10/2011 04:05:27 AM
 •   Đã xem: 786
 •   Phản hồi: 0
CN XXVIII Mùa Thường Niên A –9-10-201, 1Isaia 25: 6-10; Philipphê 4: 12-14, 19-20; Matthêu 22: 1-14
Mẹ Mân Côi – Mẹ chiến thắng

Mẹ Mân Côi – Mẹ chiến thắng

 •   01/10/2011 05:19:56 AM
 •   Đã xem: 2296
 •   Phản hồi: 0
Bài giảng của ĐGM Vũ Duy Thống
Hành trình Đức Tin của Mẹ Maria

Hành trình Đức Tin của Mẹ Maria

 •   01/10/2011 05:04:03 AM
 •   Đã xem: 3522
 •   Phản hồi: 0
Bài giảng lễ Đức Mẹ.
40 giây Tin Mừng bằng hình ảnh

Thiên Chúa không bỏ rơi dù chúng ta sai lỗi

 •   01/10/2011 01:53:40 AM
 •   Đã xem: 1183
 •   Phản hồi: 0
CN XXVII Mùa Thường Niên A –2-10-2011. Các bài đọc: Isaia 5: 1-7; Tv 80; Philipphê 4: 6-9; Matthêu 21: 33-43.
Hôm nay con hãy đi làm vườn nho

Hôm nay con hãy đi làm vườn nho

 •   23/09/2011 10:00:54 PM
 •   Đã xem: 3560
 •   Phản hồi: 0
CN XXVI Mùa Thường Niên A –25-09-201. Êzêkien 18: 25-28; Tv 25; Philipphê 2: 1-11; Matthêu 21: 28-32
Thánh Tâm

Thánh Tâm

 •   22/09/2011 09:46:07 PM
 •   Đã xem: 991
 •   Phản hồi: 0
Kính nhớ thánh tâm Chúa Giêsu là kính nhớ tình thương cứu độ của Thiên Chúa, được bày tỏ nơi Chúa Giêsu, qua cái chết trên thập giá vì tội loài người. Thánh tâm Chúa Giêsu bị đâm thâu qua là hình ành rõ nhất, là tiếng nói mạnh nhất về tình thương của Thiên Chúa dành cho con người và là bằng chứng của tình thương lạ lùng của ngài.
Lòng quảng đại của Chúa vượt xa mong ước của chúng ta

Lòng quảng đại của Chúa vượt xa mong ước của chúng ta

 •   16/09/2011 07:40:31 PM
 •   Đã xem: 928
 •   Phản hồi: 0
CN XXV Mùa Thường Niên A –18-09-2011. Các bài đọc: Isaia 55: 6-9; Tv 145; Philipphê 1: 20c-24, 27a; Matthêu 20: 1-16. Bài giảng nguyên ngữ tiếng Anh, HV Đaminh chuyển ngữ.
Dụ ngôn thợ làm vườn nho

Dụ ngôn thợ làm vườn nho

 •   16/09/2011 06:39:55 PM
 •   Đã xem: 1957
 •   Phản hồi: 0
Chú giải Lời Chúa CN 25.A: Is. 55, 6-9; Pl. 1, 20c-24.27a; Mt. 20, 1-16a.
Đừng so sánh

Đừng so sánh

 •   16/09/2011 06:35:32 PM
 •   Đã xem: 1365
 •   Phản hồi: 0
Suy niệm Chúa Nhật 25.A. Lời Chúa: Is. 55, 6-9; Pl. 1, 20c-24.27a; Mt. 20, 1-16a.
GHEN

GHEN

 •   16/09/2011 06:26:13 PM
 •   Đã xem: 1011
 •   Phản hồi: 0
Bài giảng Chúa Nhật 25.A.Thường Niên.
Vị đại diện Đức Thánh Cha đang giảng lễ

Là giả dối khi bỏ qua thập giá trong đời sống kitô hữu

 •   11/09/2011 12:29:34 AM
 •   Đã xem: 813
 •   Phản hồi: 0
Như tin và ảnh chúng tôi đã đưa, sáng nay, Đức Tổng đại diện Tòa Thánh đã chủ tế và giảng trong thánh lễ đại trào tại Nhà Thờ Chính Tòa Giáo Phận Kontum. Sau đây là toàn văn tiếng Việt bài giảng của Đức TGM Leopoldo Girelli.
Tha thứ là điều tất yếu trong đời Kitô hữu

Tha thứ là điều tất yếu trong đời Kitô hữu

 •   09/09/2011 09:36:42 PM
 •   Đã xem: 793
 •   Phản hồi: 0
Bài giảng, Chia sẻ và Suy niệm Lời Chúa ngày 11/9/20011, Chúa Nhật XXIV mùa Thường Niên năm A. Các bài đọc: Huấn ca 27: 30-28:7; Tv 103; Roma 14: 7-9; Matthêu 18: 21-35.
Cha Antôn Nguyễn Văn Tuyến, đặc trách SVCG Tổng giáo phận Huế

Chia sẻ thánh lễ tại Dòng Thánh Tâm - tổng giáo phận Huế cầu nguyện cho mùa thi đại học 8-7-2011

 •   14/08/2011 08:25:22 AM
 •   Đã xem: 2233
 •   Phản hồi: 0
LỜI CHÚA: Thứ Sáu tuần XIV / năm lẻ : St 46, 1-7.28-30 và Mt 10, 16-23.
Tin mới
Bài đọc nhiều