Dòng Thánh Tâm Huế, Việt Nam Online
Niềm Vui Khánh Thành Tu Viện Thánh Tâm - Thị Nghè

Niềm Vui Khánh Thành Tu Viện Thánh Tâm - Thị Nghè

  •   07/12/2009 09:36:18 AM
  •   Đã xem: 3745
  •   Phản hồi: 0
Hơn hai năm nguyện ước và khát mong, ngày vui của anh em Tu viện Thánh Tâm Thị Nghè nói riêng và của anh em Dòng Thánh Tâm-Huế nói chung đã đến.