Dòng Thánh Tâm Huế, Việt Nam Online

Văn Côi Thánh Nguyệt tán tụng thi ca

Thứ bảy - 13/10/2012 20:16
CSC - Tháng 10, tháng Mân Côi, một số Giáo phận miền bắc và miền nam (gốc bắc) thường đọc kinh nguyện này. Lời thơ dễ nhớ dễ thuộc, vẫn đang được truyền khẩu từ đời này sang đời khác. Tuy nhiên, để bảo tồn nguyên văn, xin đăng để xác minh, tham khảo, hoặc sử dụng như kinh nguyện.

Sách "Toàn Niên Kinh Nguyện" của các giáo phận dòng (miền đông bắc), dẫn:

 
Các ngày lễ cả trong tháng Mân Côi, những nơi không chầu Mình Thánh sẽ đọc các kinh cùng ngắm như mọi ngày trong tháng Mân Côi: bằng nơi nào có Chầu Mình Thánh, khi đã lần hạt và đọc Kinh Ông Thánh Giuse xong, thày cả sẽ Chầu như mọi khi, sẽ ngắm sách tháng Văn Côi, ngắm xong thì viếng Mình Thánh làm phép, rồi hát Laudate. Đoạn đọc Thánh Tích và ca diễn về ngày ấy; Kinh Cám Ơn, Kinh Trông Cậy, Ba Câu Lạy, Kinh Vực Sâu.
 
Nếu Chầu trọng thể, thì đọc các kinh trước lần hạt đoạn đặt Mình Thánh lên Tòa, hát một kinh Kính Mình Thánh rồi bắt đầu ngắm lần hạt.

Trong tháng Mân Côi, các giáo hữu có đọc năm mươi kinh hoặc chung ở Nhà thờ hoặc riêng ở nơi khác thì được ân xá bảy năm, mỗi ngày một lần; có đọc năm chục ấy trong ngày lễ Văn Côi và tám ngày sau, lại xưng tội chịu lễ và viếng Nhà thờ thì được ơn đại xá; còn các ngày khác có đọc năm chục kinh ít là 10 ngày trong tháng ấy, lại xưng tội chịu lễ viếng Nhà thờ thì cũng được một ơn đại xá nữa. (N. 363).

Sau hết cho được ân xá 25 ngày thứ bảy liền về Đức Bà Văn Côi này là 15 lễ cả liền thì mỗi ngày chỉ phải đọc ít nhiều kinh. Ví-dụ: Mỗi ngày ấy đọc một chục kinh bắt đầu, từ ngắm thứ nhất Mùa Vui, v.v… Ai giữ đủ 15 ngày thứ bảy hay là 15 ngày lễ cả liên tục, thì mỗi ngày đó được một ơn đại xá song phải xưng tội, chịu lễ, viếng Nhà thờ và cầu nguyện như ý Đức Giáo Hoàng.


VĂN CÔI THÁNH NGUYỆT
TÁN TỤNG THI CA

Dẫn: Ca này đọc ngày trước hết và các ngày lễ cả.

 
Ngắm Văn Côi Ðức Bà 

Vườn Rosa bao quanh trái đất,
Cảnh thiên nhiên thật rất diệu huyền,
Thử truy cùng cho đến căn nguyên;
Xem ai đã gây nên vậy tá?
Bởi ông thánh Ðaminh cha cả,
Thấy ruộng thiêng cỏ rả mê man:
Người lo buồn nguyện ngắm kêu van,
Xin Ðức Mẹ cực khoan thương đoái
Ðức Mẹ thương xuống ơn rộng rãi,
Trao tràng châu truyền hãy giảng khuyên:

Khuyên người ta lần hạt ngắm nên,
Sẽ chữa tật thiêng liêng cho đã.
Người vâng cứ giảng không bao nả,
Thấy lòng người khác cả khi xưa,
Kẻ mê đàng tội lỗi liền chừa
Phường đạo rối xác xơ tan tác,
Thế gian bỗng tự nhiên ra khác.
Ruộng Y ghê cỏ rác bớt dần.
Thánh hội từng tư mộ công ân,
Hằng năm đặt lễ tuần kính nhớ,

Thơ rằng:

Duc MeMộc bản thùy nguyên giai hữu tự
Ðức cơ phúc chỉ khỉ vô ro.
Bởi đâu khai tác thành chi đồ,
Phải truy niệm sao cho xứng đáng
Kìa Hà lạc thấy còn cảm thán,
Nó cam đường thi tán tam chương
Huống vườn thiêng Thánh Mẫu mở mang,
Cây phúc rủ ngành vàng quí hoá.
Ta hãy cố hái hoa tìm qủa,
Qủa cùng hoa rất lạ rất nhiều,
Rất thơm tho mỹ vị ngọt ngào,
Ngoạn hứng chỉn không bao là chán.
 


Vân Côi Thập Ngũ Sự Thi Ca 

Phép ngắm Mân Côi nguyên cội rễ,
Suy tôn chuộc tội loài người thế,
Tự sinh nhi tử tử nhi sinh,
Công nghiệp vô cùng khôn xiết kể.

Lạy ơn rất thánh Ðức Bà,
Xin vì phép ngắm Rosa thánh này,
Ban ơn soi sáng bởi trời,
Cùng ban sự sống đời đời cho con

 
 
Năm Sự Vui

1.
Chúa toan cứu chuộc các sinh linh,
Sai sứ truyền tin Thánh Tử sinh.
Thánh Mẫu dâng mình theo ý Chúa
Chịu thai nguyên vẹn đức đồng trinh.
Lạy ơn Ðức Mẹ nhân thay
Xin vì sự nhiệm mầu này dủ thương,
Cho con lòng vững đá vàng,
Vâng theo ý Chúa mọi đàng đừng sai.


2.

Isave thánh đà già cả,
Chúa định mang thai con cách lạ,
Ðến viếng tha con khỏi tội truyền,
Con trong lòng Mẹ hiền mừng tạ.
 
Lạy ơn Ðức Mẹ nhân thay,
Xin vì sự nhiệm mầu này dủ thương.
Cầu xin Chúa cả thiên đàng,
Cứu con cho khỏi các đàng tội khiên.


3.

Be-lanh phong cảnh cực trần ai,
Chúa chọn sinh nơi khốn khó thay.
Máng cỏ bò lừa quì thở ấm.
Thiên Thần mừng rỡ Chúa ra đời.
 
Lạy ơn Ðức Mẹ nhân thay.
Xin vì sự nhiệm mầu này dủ thương.
Cho con được ở khiêm nhưởng,
Chớ yêu chuộng sự vẻ vang trên đời.


4. 
Mẫu hoàng vâng giữ lời truyền dạy.
Ðem Chúa vào đền xin chuộc lấy.
Thầy cả xưng ra thật Chúa Trời.
Liền xin ẵm lấy cùng thờ lạy.
 
Lạy ơn Ðức Mẹ nhân thay.
Xin vì sự nhiệm mầu này dủ thương.
Cho con thủ tiết băng sương,
Ðáng lên hưởng phúc thiên đường ngày sau.


5.

Lễ rồi Con lạc, Mẹ tìm Con
Lòng Mẹ ba ngày rất héo hon,
Ðoạn trở vào đền thì lại thấy,
Con về thảo kính đến khi không (giữ vẹn đạo thần hôn.)
 
Lạy ơn Ðức Mẹ nhân thay.
Xin vì sự nhiệm mầu này xuống ơn.
Cho con lòng thật ăn năn,
Soi gương phúc đức siêng năng vâng lời

 
Tạ:

Con kính nhớ ngợi khen Ðức Mẹ.
Ðã hưởng phần vui vẻ lạ thay.
Vui vì khi thấy Sứ Chúa sai,
Truyền tin lạ chịu thai Thánh Tử
Vui vì Isave Thánh Nữ,
Tội truyền con khỏi tự trong thai;
Vui vì khi thấy Chúa ra đời
Thiên Thần hát mừng Người cách lạ
Vui vì Chúa vào đền thờ cả,
Thánh Simi kính tạ khen Người;
Vui vì Con lạc mất ba ngày
Tìm lại thấy trong nơi đền thánh
Bấy nhiêu sự chúng tôi dâng kính,
Xin giàn ra trong tính phần vui,
Cho chúng con hưởng phúc trên trời
Ðược hằng sống đời đời vui vẻ.
 
 
Năm Sự Thương
 

Sự vui qua sự sầu lại kế,
Lòng Ðức Bà như bể dạt dào,
Khi thấy con chịu khốn khó bao,
Thì người cũng phải đau đớn hết. 

1.
Chúa vào cầu nguyện trong vườn Giệt
Thấy tội loài người lòng thảm thiết,
Máu lộn mồ hôi đổ toát ra,
Phó mình vào nộp tòa quan xét
 
Lạy ơn Ðức Mẹ khoan thay,
Xin vì sự nhiệm mầu này thảm thương,
Cho con được sức vững vàng,
Chịu nhiều sự khó Chúa thường định cho.


2.
Chịu khốn thâu đêm rất nhuốc nha,
Sáng ngày dinh trấn giải vào tra,
Dậy đưa cột đá đem dây trói,
Ðánh cả và mình thịt nát ra.
 
Lạy ơn Ðức Mẹ khoan thay,
Xin vì sự nhiệm mầu này thảm thương,
Soi cho con mọn biết đường,
Trách mình vì tội lỗi thường phạm liên.


3.
Mặc cho áo đỏ như vui giả,
Ðầu đội mão gai thâu suốt cả,
Máu chảy ròng ròng mặt chứa chan
Lại quì gối nhạo giơ tay vả.
 
Lạy ơn Ðức Mẹ khoan thay,
Xin vì sự nhiệm mầu này thảm thương,
Cho con được đức khiêm nhường,
Hằng bằng lòng chịu trăm dường nhuốc nha.


4.
Khi quan luận giết án đà phê,
Thánh giá đem cho vác nặng nề,
Ðau đờn vừa đi vừa ngã xuống,
Hung đồ buộc cổ kéo lôi đi
 
Lạy ơn Ðức Mẹ khoan thay,
Xin vì sự nhiệm mầu này thảm thương,
Giữ con đừng để ngang tàng,
Cứ nương Thánh giá theo đàng Chúa đi.


5.
Thảm thay! xô ngữa trên thánh giá,
Ðanh đóng chân tay thâu suốt cả,
Chúa chịu đền thay hết tội đời,
Mẹ như dao sắc thâu qua dạ.
 
Lạy ơn Ðức Mẹ khoan thay,
Xin vì sự nhiệm mầu này xuống ơn,
Tha con khỏi các nợ nần,
Khi hồn lìa xác khỏi quân giặc thù.

 
Tạ:

Kính nhớ sự thảm thương Ðức Mẹ,
Khi con vì tội thế đền bồi.
Thương con đã đổ máu mồ hôi.
Chịu quân dữ bắt nơi vườn Giệt;
Thương Con chịu thâu đêm thảm thiết
Chịu đánh đòn nát hết thịt mình;
Thương con đầu đội mão gai khoanh
Mặc áo đỏ như hình vua giả;
Thương Con phải vác cây Thánh giá,
Gượng vác đi mà ngã khốn thay,
Thương con chịu đanh đóng chân tay,
Cùng chịu chết vì loài người thế;
Ðức Mẹ bởi thương con qúa lẽ
Trong lòng nên như bể đắng cay,
Xin vì những sự thảm thiết này,
Cho con mọn được ăn mày phần phúc.

 
 
Năm Sự Mừng

 
Sự thương khó đà qua khỏi lúc
Những sự mừng bỗng chốc tiếp theo,
Vì các ơn rất cả rất nhiều,
Ðức Mẹ được kể sao cho biết.

1.
Xác quàn hang đá khỏi ba ngày
Sống lại uy nghi sáng láng thay.
Ðức Mẹ thấy con mừng qúa bội,
Tông đồ mặt ủ bỗng nên tươi.
 
Lạy ơn Ðức Mẹ cam thay,
Xin vì sự nhiệm mầu này đoái thương
Cho con sạch tội mọi đường,
Cùng tin mọi sự tỏ tường ngày sau.


2.
Cứu chuộc Chúa đà xong mọi sự
Dặn dò Thánh Mẫu cùng đầy tớ.
Khuyên con ở lại Chúa lên Trời,
Bên hữu Dêu Cha tòa Chúa ngự.
 
Lạy ơn Ðức Mẹ cam thay,
Xin vì sự nhiệm mầu này đoái thương
Cho con lòng mến thiên đường,
Hằng hằng ra sức tìm đường để lên.


3.
Thánh Mẫu tông đồ hội họp nhau
Thánh Thần lưỡi lửa xuống trên đầu
Soi cho biết tiếng muôn vàn nước
Ban sức thiêng liêng giảng đạo mầu.
 
Lạy ơn Ðức Mẹ cam thay,
Xin vì sự nhiệm mầu này đoái thương
Cho con sức mạnh vững vàng.
Xưng ra đạo thánh sửa sang trong ngoài.


4.
Nữ Vương đến tuổi đầy ơn phúc
Thánh Tử thiên thần đều xuống rước
Hồn xác lên trời rất tốt lành
Hưởng muôn muôn phúc ai suy được
 
Lạy ơn Ðức Mẹ cam thay,
Xin vì sự nhiệm mầu này đoái thương
Ðến cơn nhất đán phi thường,
Cho con khỏi mắc chước phường sa-tan


5.
Chúa cả Ba ngôi thưởng Nữ Vương
Ngự trên thần thánh nước Thiên đường
Ban quyền xem sóc loài người thế
Là Mẹ cầu bầu để Chúa thương.
 
Lạy ơn Ðức Mẹ cam thay,
Xin vì sự nhiệm mầu này xuống ơn
Cho con lòng giữ trung cần
Ðáng lên chầu chực hưỡng phần phúc riêng.

 
Tạ:

Con cảm mến ngợi khen kính nhớ,
Sự Ðức Bà mừng rỡ Con mình,
Mừng khi thấy Chúa đã phục sinh,
Rất sáng láng tốt lành hơn trước,
Mừng khi thấy Chúa lên hưởng phúc,
Các Thiên Thần đón rước tưng bừng;
Mừng vì khi thấy Chúa Thánh Thần,
Ðã hiện xuống ban ơn cả thể;
Mừng khi thấy mình toan giã thế,
Con xuống mời rườc Mẹ lên trời;
Mừng vì được ơn của Ba Ngôi,
Ban toà thưởng ngự nơi trọng nhất.
Sự vui mừng rất bền rất thật,
Lòng Ðức Bà càng rất khoan thay,
Xin vì những sự mừng này,
Cho chúng con đời đời mừng rỡ.
 
 


***


Thống kỷ:

Ba phần tóm lại mười lăm chục,
Cảm nhớ không khen công cứu thục,
Mọi phúc treo gương rất sáng thay,
Soi lên sẽ được muôn phần phúc.


Tổng Tạ:

Mười lăm sự ngắm về lần hạt,
Chúng tôi xin ngợi hát khong khen.
Các ơn các ích thiêng liêng,
Tóm mọi cách chung riêng thay thảy.
Bởi sự vui Ðức Bà xem thấy,
Sứ Ba Ngôi chào lạy truyền tin.
Ngôi Thứ Hai xuống ở cùng liên,
Ðược hưởng các ơn riêng vạn bội
Bởi sự thương thấy Con chuộc tội,
Chịu gian nan nghìn nỗi trăm đường,
Lòng Ðức Bà đau đớn thảm thương;
Các sự khó cũng dường như phải,
Bởi sự mừng tự Con sống lại,
Chúa xuống ơn rộng rãi man vàn,
Cho đến khi lìa khỏi thế gian.
Các phúc trọng Chúa ban đầy dẫy,
Vì ba sự Vui Thương Mừng ấy.
Giúp đỡ Con chuộc lấy loài người.
Lại nên vườn hoa rất lạ thay,
Cho Thánh hội đời đời thưởng ngoạn.


Chữ Rằng:

Thái linh chi giả tư kỳ bản,
Chước lễ toàn giả thám kỳ nguyên.
Huống các ơn bởi mạch thiêng liêng
Xưa nay đã tràn trên trái đất.
Rễ cây phúc đượm nhuần tốt bậc,
Lá ngành đua thật rất rum ra,
Bóng rợp che mát mẻ ôn hòa,
Hoa đỏ trắng gần xa ánh giãi.


Thơ Rằng:

Thanh hư linh hựu quang mang khải
Hồng bạch huyền hoa phúc úc khai.
Sắc vẻ vang hương ngạt ngào bay,
Gẫm xem chính xuân đài cảnh trí.


Dẫn: Thống Kỷ và các Tổng Tạ sẽ đọc các ngày lễ cả và các ngày lễ thứ Tư, Thứ Bảy.

Tác giả bài viết: Sưu tầm

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Tin mới
Bài đọc nhiều