Dòng Thánh Tâm Huế, Việt Nam Online
Cha Phêrô Nguyễn Đức Huyền cùng các thầy Dòng Thánh Tâm và giáo dân NVHB

GIÁO HỌ NỮ VƯƠNG HÒA BÌNH TƯỞNG NHỚ CHA GIÊRÔNIMÔ NGUYỄN ĐỨC PHÚ

  •   09/09/2013 05:25:29 AM
  •   Đã xem: 1798
  •   Phản hồi: 0
Sáng nay, tại nhà thờ giáo họ Nữ Vương Hòa Bình, Tổng giáo phận Sài Gòn, giáo dân của họ đạo đã dâng lễ tưởng nhớ và cầu nguyện cho Linh mục Giêrônimô Nguyễn Đức Phú, Dòng Thánh Tâm nhân dịp lễ giỗ của ngài.
Cha Jê-rôm Nguyễn Đức Phú đứng đồng tế bên tay phải Đức TGM G.B. Phạm Minh Mẫn

Lễ giỗ 5 năm cha Jêrôm tại Giáo họ Nữ Vương Hòa Bình, Sài Gòn

  •   08/09/2012 09:50:25 PM
  •   Đã xem: 4507
  •   Phản hồi: 0
Giáo họ tưởng nhớ một Tu sĩ Linh mục Dòng Thánh Tâm Huế đã từng giúp mục vụ nhiều năm tại đây.
Tin mới
Bài đọc nhiều