Dòng Thánh Tâm Huế, Việt Nam Online

Hiến Pháp viết về Tập Viện

Thứ tư - 14/09/2011 20:19
CSC - Hiến Pháp Dòng Thánh Tâm nói về Tập Viện từ số 98-112.
Thánh Têrêsa HĐGS, Bổn mạng Tập viện
Thánh Têrêsa HĐGS, Bổn mạng Tập viện
 
 
98. Mục đích của Tập kỳ là giúp cho ơn gọi tu dòng được trưởng thành và rõ ràng thêm. Tập kỳ cũng đưa dẫn tập sinh bước vào con đường đi theo Chúa Ki-tô như được biểu hiện trong lối sống và trong Hiến Pháp của Dòng. Nhờ sự hiệp thông sống động với Thánh Tâm Chúa và nhờ cuộc sống cộng đoàn, Tập sinh phải đạt tới hiểu biết bản thân rõ hơn và hiểu biết Dòng cách sâu sắc hơn để có thể quyết định một cách sáng suốt và có trách nhiệm đối với ơn gọi của mình.
 
99. Trước khi bắt đầu Tập kỳ, thỉnh sinh phải tĩnh tâm tám ngày trọn.
 
100. Quyền nhận vào Tập viện thuộc Bề trên Tổng quyền với sự chấp thuận của Hội Đông Cố Vấn.
 
101. Việc thâu nhận ứng sinh sau đây sẽ vô hiệu:
 
    1) Những người chưa đủ 17 tuổi trọn.
 
    2) Những người còn mắc dây hôn phối.
 
    3) Những người đang bị ràng buộc với một hội dòng tận hiến hay một tu đoàn tông đồ.
 
   4) Những người đã vào Dòng vì bị cưỡng ép, khiếp sợ hay bị lừa gạt, hay những người mà bề trên phải nhận vì những áp lực tương tự.
 
    5) Những người giấu diếm việc mình đã gia nhập vào một hội dòng tận hiến hay một tu đoàn tông đồ.
 
102. Cũng không được thâu nhận những người sau đây:
 
    (1) Các giáo sĩ giáo phận trước khi hỏi ý Đấng Bản Quyền riêng của đương sự.
 
   (2) Những người lạc giáo, ly giáo, bội giáo công khai, và những người đã gia nhập đảng phái không Công giáo mà Giáo hội đã cấm.
 
    (3) Những phạm nhân đã bị tòa án truy tố hay có thể bị truy tố.
 
    (4) Những người mắc nợ mà không có khả năng trả nợ trước khi vào tập viện.
 
103. § I.  Việc thành lập, di chuyển và giải tán tập viện phải được thực hiện do nghị định, bằng giấy tờ, của Bề trên Tổng quyền với sự thỏa thuận của Hội Đồng Cố Vấn.
 
     § II.  Ðể được hữu hiệu, năm tập phải được thực hiện trong một nhà được chỉ định cách hợp lệ để làm tập viện. Trong trường hợp đặc biệt và ngoại lệ, Bề trên Tổng quyền, với sự thỏa thuận của Hội Đồng Cố Vấn, có thể cho phép một tuyển sinh qua năm tập tại một nhà khác của dòng, dưới sự điều khiển của một tu sĩ từng trải, giữ vai trò Giám sư Tập viện.
 
      § III.  Bề trên Tổng quyền có thể cho phép đoàn tập sinh lưu trú một thời gian tại một nhà khác của dòng do chính vị ấy chỉ định.
 
104. Thời gian tập phải được dành riêng cho việc huấn luyện. Vì thế, tập sinh không được bận rộn với việc học hành, dù khoa đạo hay khoa đời, và những công việc không trực tiếp giúp vào việc huấn luyện.
 
105. §I.  Trong thời gian tập theo Giáo Luật, tập sinh phải sống tại Tập viện trọn mười hai tháng liên tiếp.
 
      § II.  Bề trên Tổng quyền có thể kéo dài thời gian tập, nếu còn hoài nghi về khả năng thích hợp của tập sinh, nhưng không quá sáu tháng.
 
106. Trong thời gian tập theo Giáo Luật, tập sinh nào vắng mặt quá ba tháng, dù liên tục hay gián đoạn, thì khóa tập vô hiệu đối với họ. Nếu vắng mặt quá mười lăm ngày thì phải bù.
 
107. Tu phục của Tập sinh là áo dòng màu đen theo mẫu của Dòng, có nịt (đai) lưng đen và cổ côn màu trắng.
 
108.              Tập sinh được tự do rời khỏi Dòng, và Bề trên Tổng quyền, với sự chấp thuận của Hội Đồng Cố vấn, có thể sa thải tập sinh.
 
109. Ít là hai tháng trước khi hoàn tất tập kỳ, các ứng sinh sẽ tự nguyện viết đơn xin tuyên khấn lần đầu gửi cho Bề trên Tổng quyền. Giám sư lập danh sách các tập sinh đủ điều kiện tuyên khấn lần đầu trình lên Bề trên Tổng quyền. Bề trên Tổng quyền, với đa số phiếu thuận của Hội Đồng Cố vấn, chấp thuận cho các tập sinh được tuyên khấn lần đầu.
 
Giám sư Tập Viện
 
110. Việc quản trị tập viện thuộc quyền Giám sư tập sinh. Nhưng đối với những gì liên quan đến kỷ luật của Cộng đoàn, thì cả Giám sư cũng như các tập sinh phải tùng phục Bề trên.
 
111. § I.  Giám sư phải là một Tu sĩ linh mục đã khấn trọn được năm năm, đủ ba mươi lăm tuổi. Giám sư được bổ nhiệm bởi Ban Quản Trị, có nhiệm kỳ cho đến Tu nghị tiếp theo.
 
      § II.  Nếu có đông tập sinh, hoặc vì một lý do chính đáng nào khác, có thể đặt một tu sĩ phụ tá.  Phụ tá Giám sư phải là tu sĩ đã khấn trọn và trực thuộc tu sĩ Giám sư trong mọi vấn đề liên hệ đến việc điều hành Tập viện.
 
     § III.  Cả Giám sư và Phụ tá phải được miễn các nhiệm vụ và công tác làm ngăn trở việc chu toàn nhiệm vụ hướng dẫn tập sinh.
 
112. Giám sư phải huấn luyện đầy đủ cho các tập sinh về kỷ luật Dòng theo Hiến Pháp và Kim Chỉ Nam. Giám sư phải tập cho tập sinh các nhân đức bậc tu trì, nhất là trách nhiệm lời khấn, sự từ bỏ mình, của cải trần thế, luyện tập đức khiêm nhường và tình huynh đệ. Giám Sư cũng phải giáo huấn và đào tạo cho họ sống theo sát tinh thần Dòng. Giám sư phải xét về ơn thiên triệu tu trì của các tập sinh, về tính nết cũng như khuynh hướng của họ và trình bày với Bề trên Tổng quyền và Ban Quản Trị.
 
 

Tác giả bài viết: Dòng Thánh Tâm

  Ý kiến bạn đọc

  • Phêrô Thành Luân

    cho con hỏi rằng khi con học xong lớp 12 con có thể vào tập viện được chưa hay là phải học đại học, con ở khánh hòa vậy có chí nhánh của dòng ở đây không?

      Phêrô Thành Luân   29/12/2012 02:16
Tin mới
Bài đọc nhiều