Dòng Thánh Tâm Huế, Việt Nam Online

Hiến Pháp viết về Học Viện

Thứ năm - 15/09/2011 07:01
CSC - Giai đoạn Học Viện là giai đoạn huấn luyện và đào tạo những Khấn tạm sinh, hoặc những thành viên vĩnh khấn mà đang còn học Triết-Thần. Hiến Pháp Dòng Thánh Tâm nói về giai đoạn Tạm Khấn, từ số 113-117.
Thánh Vinhsơn Liêm, Bổn mạng Học viện TT
Thánh Vinhsơn Liêm, Bổn mạng Học viện TT
                       
113. Để được hữu hiệu, việc khấn tạm đòi buộc:
 
          (1)  Người sắp tuyên khấn tối thiểu phải được 18 tuổi trọn;
 
          (2)  Tập kỳ đã được thực hiện  hữu hiệu
 
          (3)  Sự chấp thuận của Bề trên Tổng quyền với sự đồng ý của Hội đồng Cố vấn;
 
          (4)  Sự tuyên khấn phải được phát biểu cách minh nhiên và không do bạo lưc, sợ hãi nghiêm trọng hoặc man trá.
 
          (5)  Ứng sinh tuyên khấn trong tay Bề trên Tổng quyền hoặc vị Đại diện của Ngài.
 
114. Trước khi tuyên khấn lần đầu, ứng sinh cam kết bằng một văn thư công khai, sẽ không đòi hỏi gì về những công tác mình đã làm lúc còn ở Dòng. Đương sự và Bề trên Tổng quyền cùng với một chứng nhân khác, ký vào tờ cam kết này.    
 
115. Sau khi khấn, đương sự nộp bản văn tuyên khấn, và ký tên vào sổ khấn, trước sự chứng kiến của người làm chứng. Bề trên nhận lời khấn cùng với người làm chứng cùng ký tên.
 
116. Thời gian khấn tạm không dưới 4 năm. Nếu xét thấy thích đáng, Bề trên Tổng quyền với sự đồng ý của Hội đồng Cố Vấn, có thể kéo dài thời gian khấn tạm đến 6 năm, nhưng không được quá chín năm.
 
117. § I.  Ba tháng trước khi mãn hạn lời khấn của năm đó, các ứng sinh tự nguyện viết đơn xin lặp lại lời khấn, gửi cho Bề trên Tổng quyền qua Giám đốc Học viện. Thẩm quyền chấp nhận cho lặp lại lời khấn hoặc khấn trọn đời thuộc về Bề trên Tổng quyền với sự đồng ý của Hội đồng Cố vấn.
 
     § II.  Nếu Bề trên Tổng quyền xét thấy thành viên nào không đủ khả năng thích hợp, với sự đồng ý của Ban Quản Trị, có thể không cho thành viên đó lặp lại lời tuyên khấn.
 
(Trích từ Hiến Pháp Dòng Thánh Tâm, số 113-117)
 


Học Viện Dòng Thánh Tâm Huế 2011-2012

Tác giả bài viết: Dòng Thánh Tâm

  Ý kiến bạn đọc