Dòng Thánh Tâm Huế, Việt Nam Online

Thủ bản Thỉnh sinh

Thứ bảy - 22/08/2009 10:16
CSC - Thỉnh Viện là giai đoạn tiếp nối Đệ Tử Viện và là thời gian chuẩn bị khẩn trương hơn để vào Tập Viện. Hiện nay, thời gian Thỉnh Viện là một năm. Tuy nhiên, khi có lý do chính đáng, Hội Dòng có thể rút ngắn hoặc kéo dài hơn tùy từng trường hợp.
Thánh Luy Gonzaga, Tu sĩ (1568 - 1591), bổn mạng Thỉnh Viện Thánh Tâm
Thánh Luy Gonzaga, Tu sĩ (1568 - 1591), bổn mạng Thỉnh Viện Thánh Tâm

Mục Đích Của Kỳ Thử
 
1. Tìm hiểu ơn gọi của Thỉnh Sinh;
 
2. Biết rõ học lực của Thỉnh Sinh về Giáo Lý Công Giáo, để bố túc cách thích đáng;
 
3. Chuẩn bị cho Thỉnh Sinh từ nếp sống ở ngoài đời chuyển bước dần dần vào nếp sống đặc biệt của Tập Viện;
 
4. Xét xem nơi Thỉnh Sinh về tâm tình và năng lực để hy vọng đủ sức chu toàn trách nhiệm của Hội Dòng hay không;
 
5. Nhận xét nơi Thỉnh Sinh những tư cách cần thiết của con người trưởng thành trong lãnh vực nhân bản và tình cảm, để biết khả năng tiến thêm tới độ trưởng thành hơn nữa, nhất là trong kỳ tập sắp tới (R. C 11, 1 và 2).
 
Bổn Phận Của Thỉnh Sinh
 
1. Tập các nhân đức theo tinh thần Hội Dòng, là: Tình yêu đối với Ngôi Lời Nhập Thể, bác ái huynh đệ, khiêm nhượng, hiền lành và cảm thức về Hội Thánh, cùng tập quen thạo những việc đạo đức làm trong Dòng; (HC 13-16).
 
2. Học cho thấm nhuần Giáo Lý Công Giáo. Tùy khả năng và học biết cách thích đáng những lối sống, cách cảm nghĩ và suy tư đang thịnh hành trong xã hội hiện tại. (sắc lệnh canh tân dòng tu 18, 2).
 
3. Thấy mình có bệnh tật hoặc điều gì ngăn trở việc tuyên khấn trong dòng, thì buộc Thỉnh Sinh; cũng như Tập Sinh, phải tỏ ra để bề trên tiên liệu (R. C 11,3).
 
4. Phải chuyên chú sửa chữa những khuyết điểm có thể làm trở ngại đời sống tu sĩ; Thực thi trong một mức nào đó những nhân đức và tục lệ của Hội Dòng.
 
Phải sửa mình với cả tinh thần đơn sơ, không phải để lừa gạt những ai theo dõi hạnh kiểm mình, nhưng là để làm đẹp lòng Chúa và lôi kéo ơn phúc của Người.
 
* Y phục của Thỉnh Sinh là áo sơ-mi thường, đeo thêm ảnh Thánh Tâm Chúa Giêsu ngoài áo trên ngực phía tả, trong những giờ đạo đức của cộng đoàn.
 
Điều kiện để được nhận vào Thỉnh Viện 
 
- Đã được trải qua một thời gian tối thiểu là 6 tháng ở Đệ Tử Viện và đã tốt nghiệp Đại Học hoặc Trung Cấp hay Cao Đẳng. Tuy nhiên, cũng có thể nhận những trường hợp ngoại lệ nếu ban Đào Tạo thấy được.
 
- Có sức khỏe và những khả năng thích hợp để chu toàn những nhiệm vụ của Hội Dòng.
 

Tác giả bài viết: Dòng Thánh Tâm

  Ý kiến bạn đọc