Dòng Thánh Tâm Huế, Việt Nam Online

Hình ảnh: Tổng tu nghị lần thứ 18

Thứ bảy - 15/06/2013 23:34
CSC - Xin cầu nguyện cho Tu nghị của Dòng được Chúa Thánh Thần soi dẫn.
Hình ảnh: Tổng tu nghị lần thứ 18
Một vài hình ảnh trong Thánh Lễ trước Tu nghị
Một vài hình ảnh trong phòng họp của ngày đầu tiên:
Tác giả bài viết: BTT

  Ý kiến bạn đọc

  • NGUYỄN HỮU DŨNG

    XIN CHÚC MỪNG TU HỘI VỪA KẾT THÚC...XIN CHÚC MỪNG CHA ANTON HUYNH ĐẦY VÀ BAN CỐ VÂN MỚI ...NGUYỆN XIN THẤN TÂM CHÚA VÀ CHÚA THÁNH THÀN LUÔN CHE CHỞ VÀ HƯỚNG DẨN TU HỘI ĐƯỢC BỀN VỮNG TRONG MỌI HOÀN CẢNH... cựu TS Nguyễn hữu Dũng

      NGUYỄN HỮU DŨNG   18/06/2013 01:09
  • NGUYỄN HỮU DŨNG

    XIN CHÚC MỪNG TU HỘI VỪA KẾT THÚC...XIN CHÚC MỪNG CHA ANTON HUYNH ĐẦY VÀ BAN CỐ VÂN MỚI ...NGUYỆN XIN THẤN TÂM CHÚA VÀ CHÚA THÁNH THÀN LUÔN CHE CHỞ VÀ HƯỚNG DẨN TU HỘI ĐƯỢC BỀN VỮNG TRONG MỌI HOÀN CẢNH... cựu TS Nguyễn hữu Dũng

      NGUYỄN HỮU DŨNG   18/06/2013 01:07

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn