Dòng Thánh Tâm Huế, Việt Nam Online

Hình ảnh lễ phong chức Phó tế năm 2012

Thứ năm - 21/06/2012 06:15
CSC - Ban truyền thông DTT xin giới thiệu 90 hình ảnh đặc sắc nhất về Thánh lễ Phong chức Phó tế ngày 21/6/2012 tại nhà thờ chính tòa Phủ Cam cho 6 chủng sinh Tổng giáo phận Huế, 2 đan sĩ Thiên An và 6 Tu sĩ Thánh Tâm.
.


  
Các Thầy tân chức Dòng Thánh Tâm, lần lượt từ trái sang phải:
Vinc.Trần Văn Đường, Jos.Phan Tấn Hồ, Vinc.Vũ Văn Nguyện, F.X.Lê Văn Cường, Jos.Trần Đình Toàn, Jos.Ngô Văn Định

 

Tác giả bài viết: BTT

  Ý kiến bạn đọc