Dòng Thánh Tâm Huế, Việt Nam Online

Chương trình sinh hoạt đầu tháng 11 Chúa Nhật 32 Thường Niên của Sinh Viên Công Giáo Di Dân tại Huế

Thứ hai - 24/10/2016 01:33
CSC -
"Yêu  như Chúa Kitô yêu Giáo hội" (Ep 5,25)
 
CHƯƠNG TRÌNH SINH HOẠT
ĐẦU THÁNG 11 CHÚA NHẬT XXXII THƯỜNG NIÊN
SINH VIÊN CÔNG GIÁO DI DÂN TẠI HUẾ
Ngày 6 tháng 11 năm 2016
 
A. Chương Trình Sinh Hoạt Tháng 11/2016
 
1. Địa điểmDòng Con Đức MẹVô Nhiễm - Huế, 32 Kim Long, Tp. Huế
2. Thời gian: Chúa Nhật 32 TN, ngày 6 tháng 11 năm 2016
3. Chủ đề: "Yêu như Chúa Kitô yêu Giáo hội" (Ep 5,25)
4. Chương trình cụ thể :
07h 30 : Đón tiếp
07h 45 : Khởi động, chuẩn bị Phụng vụ
08h 00 Văn nghệ
08h 45 Chia sẻ Đề tài: “ Mở rộng trái tim: yêu thương và tha thứ” (DMLTX 22)
10h 00 Thánh Lễ
11h 20 : Cơm trưa
12h 15 : Xuất phát viếng nghĩa Trang thai nhi Ngọc Hồ.
- 14h : Chia tay.

Nguyện xin Thiên Chúa hoàn tất việc tốt lành Người đã khởi sự nơi chúng con.
 
Huế, ngày 6 tháng 11 năm 2016
Thân ái
 
                                                       Ts. Lm Pet Nguyễn Thái Vạn. CSC
                                                          Đặc trách Sinh viên Di dân tại Huế

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn