Dòng Thánh Tâm Huế, Việt Nam Online

Thông báo về Thánh Lễ Mừng Ngân Khánh Linh Mục của Đức TGM Giuse và Thánh Lễ Truyền Chức Phó Tế

Chủ nhật - 17/12/2017 03:16
CSC -

  Ý kiến bạn đọc