Dòng Thánh Tâm Huế, Việt Nam Online

Tường thuật: Khóa bồi dưỡng giáo luật về đời sống thánh hiến của Gia đình Liên Tu Sĩ Huế ( từ ngày 15-20/06/2015)

Thứ tư - 17/06/2015 20:18
CSC -
Ngày 15/06/2015
Vào lúc 7h30 sáng thứ Hai 15/06/2015, Thánh lễ khai mạc khóa bồi dưỡng giáo luật về Đời sống Thánh hiến của Liên Tu sĩ Huế đã diễn ra tại nhà thờ Dòng Thánh Tâm, thuộc Tổng Giáo Phận Huế. Thánh lễ được cử hành do cha giáo Tôma Aquinô Nguyễn Trường Tam, Phó Giám đốc Trung Tâm Học Vấn Đa Minh, người sẽ hướng dẫn gia đình liên tu sĩ trong khóa bồi dưỡng này. Cùng đồng tế với cho Tôma, có cha Antôn Huỳnh Đầy, Bề trên Tổng quyền Dòng Thánh Tâm Huế, đặc trách Liên Tu sĩ Huế và quý Cha Dòng Thánh Tâm. Sau thánh lễ, gia đình liên tu sĩ chụp ảnh lưu niệm.

Vào lúc 8h 45’ sáng, gia đình liên tu sĩ Huế được cha giáo giới thiệu về những khái niệm liên quan về đời sống thánh hiến dưới góc độ của giáo luật. Trước khi vào các khái niệm này, cha giáo làm nổi bật nên tầm quan trọng và sự cần thiết của luật trong đời sống xã hội nói chung và trong Giáo Hội nói riêng khi nói rằng “ở đâu có con người ở đó có xã hội, ở đâu có xã hội ở đó có lề luật”. Từ câu nói trên, cha giáo dẫn dắt vào nội dung của môn giáo luật đời sống thánh hiến. Tuy vậy, khi nhắc đến Giáo luật, cha giáo nhấn mạnh đến tinh thần sống luật hơn là chỉ dừng lại ở việc giữ luật như nó chỉ là luật. Cha giáo cũng cho thấy giá trị tối hậu của Giáo luật rằng: luật chỉ có một mục đích duy nhất, mục đích tối thượng là nhắm đến lợi ích ơn cứu rỗi các linh hồn (Xc.1752).

Cha giáo cũng nhắc lại hạn từ “thánh hiến” và nhấn mạnh mọi người tham dự khóa học ý thức về hạn từ này. Hạn từ "thánh hiến" mang hai chiều kích. Một mặt nó cho thấy được rằng vì tình yêu thương nhân loại, đặc biệt trên người sống ơn gọi thánh hiến, Thiên Chúa thánh hóa người nào đó, để người ấy thuộc về Chúa, để phục vụ Chúa và thực thi những sứ vụ mà Chúa muốn người ấy thực hiện nghĩa là Thiên Chúa đi bước trước kêu gọi theo Ngài. Mặt khác, hạn từ "thánh hiến" nói lên nỗ lực, niềm khát vọng của con người muốn hiến dâng thân xác và cuộc sống của mình cho Thiên Chúa để chỉ thuộc về Chúa mà thôi.

Buổi sáng của ngày thứ nhất kết thúc vào lúc 11 giờ, với bữa cơm thân mật.
Buổi chiều, khóa học được tiếp tục từ 14 giờ đến 16 giờ 15, cha giáo tiếp tục trình bày chung về sự giống và khác nhau giữa các hình thức tu trì trong giáo hội. Ai có thẩm quyền thiết lập các tu hội: tu hội thuộc luật giáo phận và tu hội theo luật Giáo Hoàng. Nhiều vấn nạn được đặt ra như: Dựa vào đâu để biết tu hội này hay hội dòng kia thuộc luật giáo phận hay theo luật Giáo Hoàng hoặc hội dòng này tu đoàn kia là có thuộc vào đời sống thánh hiến hay không?...Đồng thời, cha giáo cũng giúp các học viên thấy được sự ý nghĩa và tính pháp lý của việc sáp nhập, liên kết, hay liên minh giữa các tu hội với nhau, hay việc giải thể một tu hội cần có những điều kiện như thế nào.


Ngày 16/06/2015
Ngày thứ 2 trong khóa bồi dưỡng, gia đình liên tu sĩ Huế tiếp tục học hỏi về Giáo luật đời sống thánh hiến. Hoạt náo viên điều khiển buổi học là một chị thuộc Dòng Con Đức Mẹ Đi Viếng Huế. Như thường lệ, buổi học được bắt đầu với bài hát xin ơn Chúa Thánh Thần.

Sau khi ơn Chúa Thánh Thần, cha giáo giúp các học viên về một vấn đề mới là “việc lãnh đạo các tu hội”. Với chương này, cha giáo đưa ra các nguyên tắc quản trị một tu hội. Một trong những điều quan trọng của chương này chính là hiến pháp. Cha giáo chỉ cho mọi người thấy được rằng hiến pháp là một bộ luật căn bản và đặc thù riêng đối với mỗi tu hội đời sống thánh hiến. Nó bao gồm các nội dung sau: gia sản của tu hội, nhân sự, việc lãnh đạo tu hội, đời sống kỷ luật của mỗi thành viên và việc thâu nhận, đào tạo các ứng viên...

Bên cạnh đó, cha Tôma cũng nói đến các hình thức lãnh đạo trong tu hội: bề trên tổng quyền, bề trên cấp cao hay ban cố vấn…Tất cả các chức vụ ấy nhằm thì hành các quyền đã được lãnh nhận từ Thiên Chúa qua thừa tác vụ của Giáo Hội trong tình thần phục vụ. Theo cha Tô-ma, tinh thần phục vụ chính là lý do hiện hữu của tất cả mọi quyền bình trong Giáo Hội.

Buổi chiều cùng ngày, cha giáo chia sẻ tiếp về mối tương quan giữa các dòng tu với đấng Bản quyền Giáo phận. Một mặt, cha cho thấy tính chất đổi mới của bộ giáo luật 1983 về quyền tự trị của các Dòng tu với nội dung như sau: mỗi tu hội được thừa nhận có quyền tự trị chính đáng trong sinh hoạt, nhất là trong việc lãnh đạo, nhờ đó, tu hội có một kỷ luật riêng trong Giáo Hội (xc. 586). Mặt khác, cha cũng chỉ ra những sự lệ thuộc ở các mức độ khác, tùy theo tu hội đó theo luật Giáo Hoàng hay Giáo phận mà lệ thuộc nhiều hay ít vào Giáo mục Giáo phận hay vào Tòa Thánh. Dù vậy, cha nhấn mạnh rằng tất cả các tu hội thánh hiến phục tùng cách riêng quyền bính tối cao của Giáo Hội và mỗi thành viên buộc phải vâng phục Đức Giáo Hoàng như bề trên tối cao (xc. 590).

Vào lúc 4 giờ 45 chiều, trong tinh thần liên đới hiệp thông, gia đình liên tu sĩ Huế sau buổi học đã đến thăm viếng, cầu nguyện và dâng thánh lễ cầu hồn cho Đan sĩ Rômain, tại Đan Viện Thiên An Huế. Thánh lễ cầu hồn do cha Gioan Vianey Phạm Văn Hải, linh mục Dòng Thánh Tâm chủ tế. Xin Chúa thương đưa linh hồn Đan sĩ Romain sớm được diện kiến nhan thánh Chúa. Với thánh lễ cầu hồn này, gia đình liên tu sĩ Huế kết thúc ngày học thứ 2 trong kháo thường huấn của mình.


Ngày 17/06/2015
Trong buổi sáng của ngày thứ 3 trong tuần thường huấn của Gia đình liên tu sĩ Huế thuộc Tổng Giáo phận Huế, cha giáo Tôma Aquinô Nguyễn Trường Tam trình bày về việc đào tạo trong các cộng đoàn dòng tu. Cha tóm lược một cách khái quát về các giai đoạn đào tạo cơ bản của một ứng viên, gồm các giai đoạn Thỉnh viện, Tập viện, Kinh Viện, và sau Vĩnh khấn. Mỗi giai đoạn đòi hỏi ứng viên hội đủ những điều kiện nhất định chiếu theo luật chung và luật riêng quy định. Sự quy định này cũng có thể khác nhau trong những hội dòng khác nhau. Tuy nhiên, điều kiện đầu tiên và căn bản nhất trong các điều kiện để được thâu nhận là ứng viên phải là người Công giáo (xc. 645).

Đặc biệt, cha giáo nhấn mạnh đến thời kỳ tập viện. Vì thế, thời gian quyết định đời sống nội tâm của một tu sĩ sau này. Trong khi trình bày, cha giáo cho biết ai là người có thẩm quyền thâu nhận một ứng viên vào nhà tập? Ai là người hội đủ những điều kiện để tham gia vào thời kỳ tập viện, và đâu là những điều kiện đủ để có thể vào tập viện? Thời kỳ tập phải như thế nào mới được coi là hữu hiệu hay thành sự theo Giáo luật?... Tất cả đã được cha giáo cặn kẽ hướng dẫn. Cha giáo chỉ cho thấy rằng các nhà huấn luyện cần phải tìm mọi cách giúp cho các ứng viên tập sinh biết sống và đào sâu tương quan của mỗi ứng sinh với Đức Giêsu. Tương quan này như là nhựa sống giúp người tu sĩ trong đời sống dâng hiến sau này cách tích cực, hiệu quả và trọn vẹn hơn.

Buổi học hôm nay sôi động hơn các buổi học trước vì có rất nhiều câu hỏi của các học viên tham dự khóa thường huấn đã đặt ra cho cha giáo, gồm những vấn đề liên quan đến việc thâu nhận vào nhà tập, việc đào tạo các ứng sinh, hay việc chọn cho khấn, liên quan trực tiếp đến từng hội dòng nói chung và với mỗi cá nhân tu sĩ hiện diện nói riêng như: khi mãn lời khấn mà chưa khấn lại thì như thế nào? Mãi lời khấn mà sau 2 tháng sau mới khấn lại, lời khấn đó có thành hay không? Nếu không thành thì điều gì sẽ xảy ra? Có thể tìm cách để xin chữa hay không? Tất cả những vấn nạn trên được cha giáo lần lượt trả lời từng học viên cách rõ ràng và khúc triết.

Buổi chiều cùng ngày, cha giáo Tôma tiếp tục trình bày những vấn đề liên quan đến việc huấn luyện các tu sĩ khấn tạm, cũng như việc đào tạo sau khi đã khấn trọn. Cha giáo cho thấy rằng việc tuyên khấn trọn đời không phải là điểm kết trong tiến trình đào tạo các tu sĩ. Trái lại, các tu sĩ, suốt đời, sẽ phải chăm chú tiếp tục việc đào tạo về phương diện tâm linh. Qua đó, các vị hữu trách cũng phải có trách nhiệm giám sát và cung cấp cho các anh em của mình những phương tiện cũng như thời gian cần thiết cho việc đào tạo này.

Tác giả bài viết: Tu sĩ Phêrô Vũ Văn Vượng, C.S.C.

Nguồn tin: Dòng Thánh Tâm Huế

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn