Dòng Thánh Tâm Huế, Việt Nam Online
Đến với Lòng Chúa Xót Thương

Đến với Lòng Chúa Xót Thương

  •   16/06/2013 07:26:24 AM
  •   Đã xem: 2049
  •   Phản hồi: 0
“Chúa là Đấng Từ Bi và Nhân Hậu, Người đại lượng và chan chứa tình thương - Người không xử với ta như ta đáng tội, và không trả cho ta theo lỗi của ta”.
Thánh Tâm - Lòng Thương Xót của Chúa

Thánh Tâm - Lòng Thương Xót của Chúa

  •   08/05/2013 10:08:18 PM
  •   Đã xem: 1882
  •   Phản hồi: 0
Trái tim của Ngài luôn rộng mở để đón nhận mọi người. Cùng bị đóng đinh với Chúa Giêsu trên đồi Canvê có hai tên trộm: một người bị treo trên thập giá bên tả Chúa và một người bên hữu Chúa Giêsu. Tin Mừng thuật lại rằng tên trộm bên tả Chúa mắng nhiếc Chúa, y nói nhiều điều lộng ngôn đối với Ngài, còn người bên hữu, cảm thông với Chúa, anh ta bằng lòng vì tội anh ta đã làm nên cam chịu số phận và lên tiếng bênh vực Chúa Giêsu. Rồi anh nói với Chúa:” Thưa Ngài khi nào Ngài về nước của Ngài, xin cho tôi về với “( Lc 23, 42 ). Chúa Giêsu nói với anh ta:” Tôi bảo thật anh, hôm nay, anh sẽ được ở với tôi trên Thiên Đàng”( Lc 23, 43).