Dòng Thánh Tâm Huế, Việt Nam Online
Noi gương Chúa hiến dâng mạng sống cho Thiên Chúa và tha nhân

Noi gương Chúa hiến dâng mạng sống cho Thiên Chúa và tha nhân

  •   01/04/2015 07:46:10 PM
  •   Đã xem: 3244
  •   Phản hồi: 0
Nếu chúng ta lên rước lễ mà không thực sự sẵn sàng rửa chân cho nhau, thì chúng ta không nhận biết Thân Mình của Chúa Kitô.
Tin mới
Bài đọc nhiều