Dòng Thánh Tâm Huế, Việt Nam Online

Lịch Phụng Vụ Tháng 09/2014

Thứ tư - 27/08/2014 21:22
CSC -
Lịch Phụng Vụ Tháng 09/2014
LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 9/2014
________________________________________________________________________________________
(Linh Mục Anphong Trần Đức Phương)
 

 
Trong tháng này chúng ta sẽ mừng lễ các Chúa Nhật XXIII, XXIV (Lễ Suy Tôn Thánh Gía), Chúa Nhật XXV, Chúa Nhật XXVI Thường Niên (Năm A); ngoài ra chúng ta sẽ mừng Lễ Sinh Nhật Đức Mẹ, Lễ Thánh Danh Đức Mẹ, Lễ Đức Mẹ Sầu Bi, Lễ các Tổng Lãnh Thiên Thần Gabrien, Raphaen va Micaen.

CHÚA NHẬT XXIII THƯỜNG NIÊN (Ngày 7 Tháng 9):  Bài Đọc 1 (Egiêkien 33: 7-9) ghi lại lời Chúa nói với Tiên tri Egiêkien về bổn phận của các Tiên Tri là phải loan báo cho dân chúng biết các mệnh lệnh của Chúa và đem ra thực hành để được sống đời đời.  Trong Bài Đọc 2 (Rôma 13: 8-10), Thánh Phaolô nhắc nhở chúng ta là các tín hữu của Chúa, chúng ta phải xa tránh tội lỗi, như ngoại tình, giết người, làm chứng gian...và  "Yêu thương là chu toàn lề luật." Bài Phúc Âm (Matthêu 18:15-20) ghi lại lời Chúa Giêsu nói về việc sửa dạy lẫn nhau thế nào.   Chúa Giêsu cũng kêu gọi chúng ta hãy biết cầu nguyện chung với nhau: khi hai ba người chúng ta cùng hiệp chung lời cầu nguyện thì Thiên Chúa sẽ nhận lời chúng ta xin.

LỄ SINH NHẬT ĐỨC MẸ (Ngày 8 Tháng 9):  Thánh Lễ hôm nay kính ngày Đức Mẹ Maria sinh ra và nhắc nhở chúng ta nhớ đến ngày Chúa cho chúng ta sinh ra, để cảm tạ Chúa và xin Chúa giúp chúng ta biết noi gương Đức Mẹ, để luôn sống cuộc đời đẹp lòng Chúa và luôn biết vâng theo thánh ý Chúa trong mọi sự. 
Các Bài Đọc: Bài Đọc 1 (Rôma 8: 28-30), Bài Phúc Âm (Matthêu 1: 1-16,18-23).

LỄ KÍNH THÁNH DANH ĐỨC MẸ (Ngày 12 Tháng 9): Thánh Lễ hôm nay kính thánh danh của Đức Mẹ để nhắc nhở chúng ta nhờ đến tên của mỗi người chúng ta và luôn cố gắng sống xứng đáng những người con của Chúa và Đức Mẹ.
Các Bài Đọc:   Bài Đọc 1 (1 Côrintô 9:16-19,22-27), Bài Phúc Âm (Luca 6: 39-42).

CHÚA NHẬT XXIV THƯỜNG NIÊN (LỄ SUY TÔN THÁNH GÍA) (Ngày 14 Tháng 9): Hằng  năm, ngày 14 tháng 9 là ngày Lễ Suy Tôn Thánh Gía; năm nay trúng vào ngày Chúa Nhật XXIV Thường Niên. Lễ Suy Tôn Thánh Gía nhắc nhở chúng ta hãy năng nhìn lên Thánh Giá Chúa để nhớ lại Chúa đã chết để chuộc tội chúng ta, để chúng ta luôn biết ăn năn sám hối những tội lỗi của chúng ta và chịu mỗi đau khổ hằng ngày để đền tội và "vác Thánh Giá theo chân Chúa" như lời Chúa đã nói trong Phúc Âm "Ai muốn theo Ta, hãy bỏ mình đi, vác Thánh Giá mình hằng ngày mà theo Ta."
Các Bài Đọc: Bài Đọc 1 (Dân Số 21: 4-9) ghi lại việc Chúa bảo ông Môisen "đúc một con rắn đồng và treo lên, để ai bị rắn cắn mà nhìn lên con rắn đồng thì được sống."  Trong Bài Đọc 2 (Philipphê 2: 6-11), Thánh Phaolô nhắc nhở chúng ta là "Chúa Giêsu, đúng là Thiên Chúa thật...Nhưng người đã hạ mình xuống làm người, sống như một người phàm và vâng lời Thiên Chúa Cha cho đến chết, chết trên Thánh Giá;  vì thế Thiên Chúa đã suy tôn Người,  để mọi loài trên trời, dưới đất phải tuyên xưng Người là Chúa, để Thiên Chúa Cha được tôn vinh."   Bài Phúc Âm (Gioan 3: 13-17) ghi lại lời Chúa Giêsu nói với ông Nicôđêmô về sự kiện ông Moisen treo con rắn đồng như thế nào, thì Ngài cũng phải bị treo lên như vậy để những ai tin vào Ngài thì sẽ không bị chết muôn đời; nhưng được sống đời đời."

LỄ ĐỨC MẸ SẦU BI (Ngày 15 Tháng 9): Ngày sau ngày Lễ Suy tôn Thánh Gía, Giáo Hội  kính Lễ Đức Mẹ Sầu Bi để nhắc nhở chúng ta đến việc Đức Mẹ đã phải chịu bao nhiêu đau khổ, nhất là khi đứng dưới chân Thánh Giá nhìn Con Mẹ chết đau đớn trên Thánh Giá. Đức Mẹ đã chịu mọi đau khổ nơi trần gian để cùng đồng công với Con Mẹ trong việc cứu chuộc nhân loại chúng ta.  Trong Thánh Lễ hôm nay, chúng ta hãy cầu nguyện cho chúng ta biết noi gương Đức Mẹ, chịu mọi đau khổ hằng ngày cho nên, để đền tội chúng ta và thông phần với mọi đau khổ mà Chúa và Đức Mẹ đã chịu để cứu chuộc tội lỗi chúng ta.
Các Bài Đọc:  Bài Đọc 1 (Thơ Do Thái 5: 7-9), Bài Phúc Âm (Gioan 9: 25- 27).

CHÚA NHẬT XXV THƯỜNG NIÊN (Ngày 21 Tháng 9):  Bài Đọc 1 (Isaia 55:6-9) ghi lại lời Chúa nói với dân chúng là hãy bỏ đường tội lỗi, ăn năn sám hối và trở về với Chúa, thì Ngài sẽ tha thứ mọi tội lỗi cho chúng ta.  Trong Bài Đọc 2 (Philipphê 1:20-24,27), Thánh Phaolô nói đến ý tưởng của Ngài là "ao ước được chết để trở về với Chúa..." nhưng Ngài cũng sẵn sàng sống để phục vụ Dân Chúa, nếu Chúa muốn.  Ngài cũng kêu gọi chúng ta "hãy sống xứng đáng với Tin Mừng của Chúa Kitô." Bài Phúc Âm (Matthêu 20: 1-16) ghi lại dụ ngôn Chúa Giêsu nói về việc ông chủ thuê thợ làm vườn nho cho ông, và mặc cả với những người đến từ sáng là trả họ một đồng tiền công như họ muốn. Đến chiều tối, ông trả lương cho những người ông thuê vào buổi chiều cũng một đồng, nên những người được thuê sớm phàn nàn là ông chủ trả bất công, vì những người được thuê trễ, chỉ làm có một giờ mà cũng được trả một đồng như họ. Nhưng ông chủ trả lời là ông không bất công, vì "tôi không làm hại các anh đâu; chớ thì các anh đã không thỏa thuận với tôi một đồng lương sao. Các anh hãy lấy lương của các anh và về nhà; còn tôi muốn trả cho những người đến sau hết bằng các anh, thì tôi không được phép làm như ý tôi muốn sao!"  Rồi Chúa Giêsu kết luận: " Kẻ sau hết sẽ nên trước hết và kẻ sau hết sẽ nên trước hết."  Nói dụ ngôn này Chúa Giêsu muốn dạy chúng ta không nên ghen tị với người khác, mà hãy sống khiêm tốn và bằng lòng với số phận của mình.

CHÚA NHẬT XXVI THƯỜNG NIÊN (Ngày 28 Tháng 9): Bài Đọc 1 (Egiêkien 18: 25-28) ghi lại lời Chúa nói với dân chúng là đường lối của Chúa luôn chính trực; nếu kẻ tội lỗi biết nhìn nhận tội lỗi mình và từ bỏ con đường tội lỗi thì sẽ được tha thứ.  Trong  Bài Đọc 2 (Philipphê 2: 1-11), Thánh Phaolô nhắc nhở chúng ta "hãy đồng tâm nhất trí với nhau, đừng làm gì bởi ý cạnh tranh, hay bởi tìm hư danh....Hãy coi người khác hơn chính mình..."  Hãy noi gương khiêm nhường của Chúa Giêsu:
"Dầu là Thiên chúa Thật, nhưng Chúa Giêsu đã hạ mình xuống làm người, và chịu chết trên Thánh Giá...nên đã được Thiên Chúa Cha suy tôn và  ban cho một danh hiệu vượt trên mọi danh hiệu...và mọi loài phải thờ lạy Ngài. Bài Phúc Âm (Matthêu 21: 28-32) ghi lại dụ ngôn Chúa Giêsu kể về hai người con:  một người đi làm vườn nho cho Cha; một người không chịu đi; rồi Chúa Giêsu bảo họ "Ta bảo thật với các ông, những người thu thuế và gái điếm sẽ vào nước Thiên Chúa trước các ông; vì Gioan đã đến với các ông trong đường công chính, mà các ông không tin Ngài; nhưng những người thu thuế và gái điếm đã tin Ngài. Còn các ông khi xem thấy điều đó, các ông cũng không hối hận và tin Ngài."

LỄ KÍNH CÁC TỔNG LẢNH THIÊN THẦN GABRIEN, RAPHAEN, MICAEN (Ngày 29 Tháng 9): Trong Thánh lễ hôm nay, Giáo Hội kính các vị Tổng Lãnh Thiên Thần theo truyền thống lâu đời trong Giáo Hội: Micae có nghĩa "Ai  bằng Thiên Chúa" và là vị Tổng lãnh giúp chúng ta chống lại mọi sức thù địch của ma quỷ.  Gabrien có nghĩa là " Sức mạnh của Thiên Chúa"  và là vị Tổng Lãnh đã báo trước cho Tiên Tri Giacaria về việc Thánh Gioan Tẩy Giả sẽ sinh ra,  và cũng là vì Tổng Lãnh được Thiên Chúa sai đến báo tin cho Đức Mẹ là Mẹ đã được Thiên Chúa chọn để chịu thai Ngôi Hai do quyền năng Chúa Thánh Thần và sẽ sinh ra Chúa Giêsu. 
Trong Thánh Lễ hôm nay, Giáo Hội nhắc nhở chúng ta hãy luôn cầu xin với các Thiên Thần, nhất là Thiên Thần Bản Mệnh, dẫn giắt chúng ta luôn đi theo đường lối của Chúa và biết vâng theo thánh ý Chúa trong mọi sự. Các Bài Đọc : Bài Đọc 1 (Đanien 7:9-10,13-14); hoặc (Khải Huyền 12: 7-12); Bài Phúc Âm (Gioan 1:47-51).
Chúng ta hãy cầu nguyện chung cho nhau, để chúng ta luôn biết noi gương Mẹ Maria, sống khiêm tốn, yêu thương và phục vụ mọi người, nhất là những người gặp khổ đau, bịnh hoạn, những người cần sự giúp đỡ của chúng ta.
Xin Chúa, nhờ lời Đức Mẹ, Thánh Giuse, và các Thánh, các Thiên Thần chuyển cầu, gìn giữ chúng ta trong ơn nghĩa Chúa luôn.

  Ý kiến bạn đọc

Tin mới
Bài đọc nhiều