Dòng Thánh Tâm Huế, Việt Nam Online

Lịch Phụng vụ tháng 6/2014

Thứ năm - 29/05/2014 11:50
CSC - Tháng 6 hằng năm là tháng kính Thánh Tâm Chúa với lễ trọng kính Thánh Tâm Chúa vào ngày Thứ Sáu 27 tháng 6. Ngoài ra, chúng ta sẽ mừng các lễ Chúa Nhật VII mùa Phục Sinh, Chúa Nhật Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, Lễ Thiên Chúa Ba Ngôi, Lễ Kính Trái Tim Vô Nhiễm Đức Mẹ, Chúa Nhật Kính Mình và Máu Thánh Chúa, Chúa Nhật Lễ Thánh Phêrô và Phaolô Tông Đồ.
Lịch Phụng vụ tháng 6/2014
            CHÚA NHẬT VII PHỤC SINH (Năm A) (Ngày 01 tháng 6): 
            Bài Đọc 1 (Cv. 1:12-14) ghi lại việc, sau khi Chúa Giêsu lên trời, các Tông Đồ "về lại Giêrusalem, lên lầu gác, và cùng nhau cầu nguyện cùng với Mẹ Maria, mấy bà đạo đức và anh em Chúa." Trong Bài Đọc 2 (1 Phêrô 4:13-16), Thánh Phêrô khuyên nhủ các tín hữu hãy chịu đựng mọi đau khổ vì "Đạo Thánh Chúa mà đừng nản lòng;" nhưng cứ làm mọi điều tốt lành, đến thời phán xét sẽ được lãnh phần thưởng đời đời. Bài Phúc Âm (Gioan 17: 1-11) ghi lại những lời Chúa Giêsu tha thiết cầu nguyện với Đức Chúa Cha cho các Môn Đệ, để các Môn Đệ được hiểu biết Chúa Cha là "Thiên Chúa duy nhất và chân thật;" đồng thời Chúa Giêsu cũng xin với Đức Chúa Cha "xin gìn giữ tất cả khỏi mọi sự dữ và luôn hiệp nhất nên một," trong khi Chúa Giêsu lên trời về với Chúa Cha và họ còn ở lại thế gian.
           CHÚA NHẬT LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG(Ngày 08 tháng 6):
Thánh Lễ hôm nay kính đặc biệt việc Chúa Thánh Thần hiện xuống trên các Tông Đồ đang hiệp nhau cầu nguyện, thánh hóa các Ngài, biến đổi các Ngài từ những người bình dân, ít học, trở nên thông minh, khôn ngoan, sáng suốt; từ những người nhút nhát, hay sợ hãi, trở nên can đảm, và các Ngài không còn "đóng kín cửa nhà nữa" nhưng mở ra và bắt đầu giảng dạy về Chúa Giêsu cho bao nhiêu người từ các nơi , đang tụ họp về Giêrusalem để mừng lễ Ngũ Tuần; và dù các Ngài nói tiếng Do Thái, nhưng những người nói nhiều thứ tiếng khác nhau đều hiểu được lời các Ngài giảng dạy cho họ.
 Các Bài Đọc trong Thánh Lễ Vọng:
          Bài đọc 1 (Sách Sáng Thế 11:1-9) nói về câu chuyện con người thời đó, tự cao tự đại, định xây tháp cao tận trời, nhưng Thiên Chúa đã làm cho ngôn ngữ của họ "trở nên lộn xộn, không còn hiểu nhau nữa, và họ phải ngưng ý định xây cây tháp đó và tản mát đi các nơi trên địa cầu"; đó là câu chuyện "Tháp Babel." (Cũng có thể lấy Các Bài Đọc sau đây: Xuất Hành 19:3-8,16-20; hoặc: Êgiêkiel 37: 1-14; Hoặc:  Gioen 3:1-5). Trong Bài Đọc 2 (Rôma 8:22-27), Thánh Phaolô nhắc nhở chúng ta hãy kiên nhẫn chịu đựng mọi gian nan thử thách bao lâu chúng ta còn đang sống ở trần gian, trong niềm cậy trông vào hạnh phúc đời sau.  Chúa Thánh Thần cũng trợ giúp cho sự yếu đuối của chúng ta.  Bài Phúc Âm (Gioan 7:37-39) ghi lại lời Chúa Giêsu giảng cho dân chúng về Chúa Thánh Thần mà những ai tin vào Chúa Giêsu sẽ được lĩnh nhận.
Thánh lễ chính Ngày:  
         Bài Đọc 1 (Cv 2: 1-11) ghi lại việc "Chúa Thánh Thần xuống trên các Môn Đệ đang tề tựu một nơi" và cho các Môn Đệ "được đầy tràn Chúa Thánh Thần và nói được nhiều thứ tiếng khác nhau tùy theo Chúa Thánh Thần soi sáng cho họ," làm cho mọi người nghe, dù nói nhiều thứ tiếng khác nhau,  đều hiểu được các lời các Môn Đệ giảng cho họ, và "họ ca tụng các kỳ công của Thiên Chúa."  Trong Bài Đọc 2 (1 Corintô 12:3-7,12-13), Thánh Phaolô nói cho chúng ta biết về Chúa Thánh Thần là Đấng làm chúng ta, dù chức vụ khác nhau, nhưng được hiệp nhất nên một trong Chúa Kitô,  chúng ta là "người Do Thái hay dân ngoại, nô lệ hay tự do, tất cả chúng ta đã uống trong cùng một Chúa Thánh Thần."   Bài Phúc Âm (Gioan 20: 19-23) ghi lại việc Chúa Giêsu Phục Sinh hiện ra với các Tông Đồ đang khi các ông  "tụ họp trong nhà và đóng cửa kín, vì sợ người Do Thái." Chúa Giêsu chúc bình an cho các ông và cho các ông "xem tay và cạnh sườn Người" và Chúa Giêsu ban Chúa Thánh Thần cho các ông và ban cho các ông quyền tha tội: "Các con tha tội cho ai thì người ấy được tha; các con cầm tội ai, thì tội ấy bị cầm lại."
  CHÚA NHẬT LỄ CHÚA BA NGÔI (Ngày 15 tháng 6):
             Thánh Lễ hôm nay kính Thiên Chúa Ba Ngôi; Ngôi Nhất là Cha, Ngôi Hai là Con và Ngôi Ba là Chúa Thánh Thần. Ba Ngôi cùng một bản tính Thiên Chúa và không Ngôi nào kém Ngôi nào. Tín điều Thiên Chúa Ba Ngôi là một mầu nhiệm vượt quá mọi sự hiểu biết của loài người; nhưng sở dĩ chúng ta biết được là do Chúa Giêsu mặc khải cho chúng ta ở nhiều nơi trong Phúc Âm; nhất là khi Chúa Giêsu nói với các Tông Đồ: "Các con hãy đi giảng dạy muôn dân, làm phép rửa tội cho họ nhân Danh Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần." Khi chúng ta chịu các phép Bí Tích là đều nhân Danh Thiên Chúa Ba Ngôi.  Khi chúng ta làm dấu Thánh Giá là chúng ta tôn thờ Thiên Chúa Ba ngôi: "Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần." Chúng ta cúi đầu khi đọc kinh "Sáng Danh Đức Chúa Cha, và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần."Các Bài Đọc:
          Bài Đọc 1 (Sách Xuất Hành 34:4-6,8-9) ghi lại việc ông Môisen lên núi Sinai và sấp mình thờ lạy Thiên Chúa ngự đến với ông trong đám mây và cầu khẩn Danh Chúa. Trong Bài đọc 2 (2 Corintô 13: 11-13), Thánh Phaolô mời gọi các tín hữu "hãy vui lên, hãy nên trọn lành, hãy đồng tâm nhất trí với nhau,"  và Thánh Phaolô cầu nguyện cho các tín hữu: "Nguyện xin ân sủng của Chúa Giêsu, Chúa chúng ta, và tình yêu của Chúa Cha, và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em."  Bài Phúc Âm (Gioan 3: 16-18) ghi lại lời Chúa Giêsu nói với ông Nicôđêmô rằng : "Thiên Chúa đã yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con Một Người để những ai tin vào Con của Người thì không bị hư mất .... Ai không tin sẽ bị luận phạt, vì không tin vào Danh Con Một Thiên Chúa." 
          CHÚA NHẬT LỄ MÌNH VÀ MÁU THÁNH CHÚA (Ngày 22 tháng 6):
         Thánh Lễ hôm nay để kỷ niệm việc Chúa Giêsu lập Bí Tích Mình và Máu Thánh Chúa.  Vì yêu thương nhân loại một cách nồng nàn không thể sánh ví được,  Chúa Giêsu đã lập bí tích Mình và Máu Thánh Chúa để ở lại với chúng ta  cho đến ngày tận thế,  để làm của nuôi linh hồn chúng ta, để làm của lễ dâng lên Đức Chúa Cha.   Sau lời truyền phép của Chủ Tế, Chúa Giêsu ngự thật trong hình bánh và hình rượu và chúng ta cúi mình thờ lạy Chúa.
          Các Bài Đọc: Bài Đọc 1 (Sách Đệ Nhị luật 8: 2-3,14-16) ghi lại việc Thiên Chúa đã cho Manna từ trời rơi xuống để làm của ăn, và nước từ tảng đá chảy ra để làm của uống cho dân chúng, khi họ vất vả trên đường vượt qua sa mạc khô cằn để trở về Hứa Địa.  Trong Bài Đọc 2 (1 Côrintô 10:16-17), Thánh Phaolô nhắc nhở chúng ta: Khi chúng ta rước Chúa vào lòng chúng ta là chúng ta được thông phần vào cùng một Tấm Bánh và cùng một Chén Thánh;  nên chúng ta hãy đoàn kết với nhau. Bài Phúc Âm (Gioan 6: 51-58) ghi lại lời Chúa Giêsu nói với người Do Thái "Ta là Bánh Hằng Sống từ trời xuống; ai ăn bánh này sẽ được sống đời đời...Cha ông anh em đã ăn Manna  và đã chết; nhưng ai ăn bánh Ta ban thì sẽ sống đời đời... Vì Thịt Ta thật là của ăn và Máu Ta thật là của uống."   Ở đây Chúa Giêsu có ý nói về Bí tích Mình và Máu Thánh Chúa để nuôi linh hồn chúng ta trên đường vất vả vượt biển trần gian để đi về Hứa Địa là quê trời. 
        Trong Thánh lễ hôm nay, chúng ta hãy cầu nguyện xin Chúa cho chúng ta được  lòng tôn sùng Chúa Giêsu ngự thật trong Hình Bánh và Hình Rượu, siêng năng đi dâng Thánh Lễ, nhất là Chúa Nhật, sốt sắng rước Mình Và Máu Thánh Chúa.
LỄ KÍNH THÁNH TÂM CHÚA (Ngày 27 tháng 6):
         Việc tôn sùng Trái Tim Chúa Giêsu đã có từ lâu đời trong Giáo Hội.  Đặc biệt Thánh Gioan Eudes (1601-1680) đã có công rao giảng  lòng tôn sùng Thánh Tâm Chúa Giêsu. Thánh Lễ hôm nay cho chúng ta có dịp đặc biệt để tôn thờ Thánh Tâm Chúa Giêsu, Đấng đã chịu bao nhiêu hy sinh và chịu chết trên Thánh Giá để cứu chuộc chúng ta , rồi Trái Tim Chúa bị đâm thâu qua "máu và nước Chảy ra để nên nguồn mạch lòng thương xót cho chúng ta" (Kinh 'Kính Lòng Thương Xót Chúa') là những kẻ tội lỗi, luôn phản bội lại tình thương vô biên của Chúa đối với chúng ta. Vì thế chúng ta phải nhìn ngắm Thánh Tâm Chúa và ăn năn tội lỗi, làm việc lành phúc đức để đền bù tội lỗi chúng ta.
        Các Bài Đọc:   Bài đọc 1 (Đệ Nhị Luật 7:6-11) ghi lại những lời Thiên Chúa nhắc nhở dân Do Thái về tình yêu thương Thiên Chúa đặc biệt dành cho Dân Chúa, đã làm những phép lạ vĩ đại để đưa họ ra khỏi ách nô lệ Ai Cập. Vì vậy họ phải tuân giữ các giới răn của Chúa và đem ra thực hành trong cuộc sống hằng ngày.  Trong Bài Đọc 2 ( 1Gioan 4: 7-16), Thánh Gioan Tông Đồ nhắc nhở chúng ta hãy suy ngắm về tình yêu Chúa đối với chúng ta: "Tình yêu ấy là thế này: không phải chúng ta đã yêu mến Thiên Chúa trước; nhưng chính Thiên Chúa đã thương yêu chúng ta trước và đã sai Con Một Người đến hy sinh đền tội chúng ta... Thiên Chúa là Tình Yêu; ai ở trong tình yêu thì ở trong Thiên Chúa và Thiên Chúa ở trong người ấy." Bài Phúc Âm (Matthêu 11:25-30) ghi lời Chúa Giêsu kêu mời chúng ta hãy đến hưởng tình yêu Chúa: "Hỡi những ai khó nhọc và mang gánh nặng, hãy đến cùng Ta, Ta sẽ bổ sức cho...." Thánh Lễ này cũng thường được mừng vào ngày Thứ Sáu đầu tháng.
         Trong Thánh Lễ hôm nay, chúng ta hãy cầu nguyện cho nhau, nhất là khi chúng ta đọc kinh "Kính Lòng Thương Xót Chúa," để chúng ta luôn nhận ra Tình yêu vô biên của Thiên Chúa đối với chúng ta, để chúng ta luôn vững tin ở tình yêu ấy, ăn năn và làm việc đền tội chúng ta đã xúc phạm đến Trái Tim Chúa, và noi gương Chúa, chúng ta hãy yêu thương nhau và nâng đỡ lẫn nhau trong cuộc sống hằng ngày.
LỄ KÍNH TRÁI TIM VÔ NHIỄM ĐỨC MẸ (Ngày 28 tháng 6):
         Thánh Lễ hôm nay, tiếp ngay sau ngày lễ kính Trái Tim Chúa Giêsu, để kính Trái Tim vẹn sạch của Đức Maria và tình yêu của Mẹ đối với chúng ta. Vì tình yêu đó, Mẹ cũng đã phải chịu bao đau khổ, nhất là khi Mẹ chứng kiến con Mẹ chịu chết đau khổ trên Thánh Giá để làm giá cứu chuộc tội lỗi chúng ta.  Mẹ đã cùng với Chúa Giêsu  đồng công cứu chuộc chúng ta. Thánh Gioan Eudes cũng đã có công rao giảng và cổ võ lòng sùng kính Trái Tim vẹn sạch của Mẹ Maria, cùng với việc tôn sùng Trái Tim Chúa. Năm 1947, Đức Giáo Hoàng Piô XII đã dâng toàn thể Giáo Hội cho Trái Tim Vẹn sạch Đức Mẹ. Thánh Lễ này cũng thường được mừng vào các ngày Thứ Bảy đầu tháng.
Các Bài Đọc:  Bài Đọc 1 (Isaia 61:9-11); Bài Phúc Âm (Luca 2: 41-51).
CHÚA NHẬT LỄ THÁNH PHÊRÔ VÀ PHAOLÔ TÔNG ĐỒ (Ngày 29 tháng 6):
         Thánh Lễ hôm nay đặc biệt kính hai Thánh Tông Đồ Phêrô và Phaolô. Thánh Phêrô, cũng như hầu hết các Thánh Tông Đồ, chỉ là những người làm nghề đánh cá, bình dân, ít học; nhưng Chúa vẫn gọi các Ngài đi theo và huấn luyện các Ngài để trở nên các Tông đồ nòng cốt trong Giáo Hội.  Đặc biệt, Thánh Phêrô là người nhát đảm, đã chối Chúa tới 3 lần; nhưng ông đã thật lòng ăn năn xám hối, nên được Chúa thứ tha và còn đặt Ngài  làm vị Giáo Hoàng đầu tiên, và được phúc tử đạo tại Rôma.
         Còn Thánh Phaolô, mặc dầu lúc đầu đã ra sức bách hại Đạo Thánh Chúa. Nhưng Chúa đã thương cho ông 'ngã ngựa' trên đường đi Damas để tìm bắt các Kitô Hữu. Sau đó ông nhận biết Chúa Giêsu và Hội Thánh của Chúa là chân thật, và hết lòng ăn năn xám hối lỗi lầm.  Chúa đã biến cải ông trở nên một Tông Đồ nhiệt thành, dâng hiến cả cuộc đời để rao giảng Danh Chúa, đặc biệt cho những dân tộc ngoài Do Thái, nên thường được gọi là  "Tông Đồ Dân Ngoại."  Ông cũng được phúc tử đạo tại Rôma vì Danh Chúa.
Các Bài Đọc:
          Thánh Lễ Vọng:  Bài Đọc 1(Cv 3: 1-10); Bài Đọc 2 (Galata 1: 11-20); Bài  Phúc Âm (Gioan 21:15-19).
         Thánh Lễ trong ngày: Bài Đọc 1 ( Cv 12:1-11) ghi lại biến cố bách hại Giáo Hội của Vua Hêrôđê tại Giêrusalem, vua đã cho giết Thánh Giacôbê, anh của Thánh Gioan.  Ông cũng đã bắt Phêrô giam vào ngục để cho xét xử; nhưng Chúa đã làm phép lạ, sai Thiên Thần đến cứu ông khỏi tù ngục một cách lạ lùng. Trong Bài Đọc 2 (2 Timôthê 4:6-8,17-18), Thánh Phaolô nói đến tuổi già của Ngài sau cả một cuộc đời hy sinh rao giảng Danh Chúa trong niềm tin vững chắc vào Thiên Chúa và phần thưởng Chúa dành cho Ngài, "cũng như cho những ai yêu mến trông đợi ngày Chúa Giêsu lại đến." Bài Phúc Âm (Matthêu 16:13-19)  ghi lại việc Chúa Giêsu hỏi các Tông Đồ: "Các con bảo Thầy là ai?" Thánh Phêrô đã mau mắn thưa lại "Thưa Thầy là Đức Kitô con Thiên Chúa hằng hữu!" và Chúa Giêsu nói với Thánh Phêrô: "Hỡi Simon còn ông Giona, con thật có phúc; vì chẳng phải xác thịt và máu huyết mặc khải cho con;  nhưng là Cha Thầy Đấng ngự trên trời."   Rồi Chúa Giêsu nói với ông : " Con là Đá, trên Đá này Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và cửa hỏa ngục cũng không thắng được. Thầy sẽ ban cho con chìa khóa Nước Trời. Sự gì con cầm buộc dưới đất, trên trời cũng cầm buộc và sự gì con cởi mở dưới đất, trên Trời cũng cởi mở."
        Trong Thánh lễ hôm nay, chúng ta hãy cầu nguyện đặc biệt, nhờ Thánh Phêrô và Phaolô chuyển cầu, cho Đức Giáo Hoàng và các phẩm trật trong Giáo Hội luôn được bình an, mạnh khỏe và luôn được đầy tràn ơn Chúa Thánh Thần, để các Ngài chăm lo cho đoàn chiên Chúa và hướng dẫn Giáo Hội luôn đi theo đường lối Chúa,  giữ  gìn "Giáo Hội luôn được hiệp nhất và bình an theo Thánh Ý Chúa."
         Chúng ta đang sống trong tháng kính Thánh Tâm Chúa, chúng ta hãy năng cầu nguyện: " Lạy Chúa Giêsu hiền lành và khiêm nhường trong lòng, xin uốn lòng con nên giống như Trái tim Chúa. Lạy Trái Tim Cực Thánh Đức Chúa Giêsu, xin ban cho chúng con  kính mến Trái Tim Chúa một ngày một hơn."  Chúng ta cũng hãy cầu nguyện chung cho nhau  biết yêu thương phục vụ lẫn nhau; nhất là phục vụ những người nghèo khó cần sự giúp đỡ của chúng ta."

Tác giả bài viết: Linh Mục Anphong Trần Đức Phương

  Ý kiến bạn đọc

Tin mới
Bài đọc nhiều