Dòng Thánh Tâm Huế, Việt Nam Online
Dòng Thánh Tâm Huế có Tân Tổng Quyền và Ban Quản Trị niên khóa 2009-2013

Dòng Thánh Tâm Huế có Tân Tổng Quyền và Ban Quản Trị niên khóa 2009-2013

  •   22/09/2011 10:21:45 PM
  •   Đã xem: 2786
  •   Phản hồi: 0
Mừng Tân Tổng Quyền và Ban Quản Trị Dòng Thánh Tâm niên khóa 2009-2013.
Dòng Thánh Tâm Huế khai mạc Tổng Tu Nghị 2009

Dòng Thánh Tâm Huế khai mạc Tổng Tu Nghị 2009

  •   02/08/2009 05:36:36 AM
  •   Đã xem: 3028
  •   Phản hồi: 0
HUẾ, Việt Nam – Để canh tân, phát triển và đề ra những đường hướng mới cho hội dòng, Tổng Tu Nghị của Dòng Thánh Tâm Huế, nhiệm kỳ 2009-2013 đã được nhóm họp vào ngày 22/06/2009. Sau khi trải qua một tuần tĩnh tâm năm và những ngày học hỏi về Giáo Luật tại Tu viện Trung ương ở Thành phố Huế, các Nghị Viên bước vào những ngày hội họp để bầu Bề trên Tổng quyền và ban Tổng cố vấn, sau đó bàn luận về những vấn đề đã được chuẩn bị trong Tổng Tu Nghị lần này.
Tin mới
Bài đọc nhiều