Dòng Thánh Tâm Huế, Việt Nam Online

Dòng Thánh Tâm thông báo Tu nghị, Lịch tĩnh tâm năm và việc khấn trọn

Thứ sáu - 01/03/2013 09:59
CSC -
 
DÒNG THÁNH TÂM HUẾ
67 Phan Đình Phùng, Tp.Huế – ĐT: 054.3825048 – Email: dongthanhtam@gmail.com
 

THÔNG BÁO
(V/v: Loan báo và triệu tập Tu Nghị; Chương trình tĩnh tâm năm; và Viết đơn xin khấn trọn)
 
I.   LOAN BÁO VÀ TRIỆU TẬP TU NGHỊ NĂM 2013

Anh em thân mến,        
Ban Quản Trị Dòng Thánh Tâm - Huế, nhiệm kỳ 2009-2013, sẽ mãn nhiệm vào ngày 23.6.2013.

Thể theo tinh thần cuộc họp của Ban Quản Trị vào ngày 20. 01.2013, Tu Nghị sắp đến sẽ được bắt đầu vào lúc 7giờ 30 phút ngày 15.6.2013, tại nhà Trung ương Dòng Thánh Tâm, 67 Phan Đình Phùng, Huế.

Để việc chuẩn bị và tổ chức Tu Nghị được tiến triển tốt đẹp, đem lại nhiều ơn ích cho Hội Dòng, trong thời hạn một tháng trước khi khai mạc Tu nghị, các Bề trên Cộng đoàn và Tu sở, Giám đốc Đệ Tử Viện, Thỉnh viện, Tập viện, Học viện, Tổng Quản Lý và các vị Đặc trách, gởi cho Bề Trên Tổng Quyền bản báo cáo về lãnh vực và hoạt động của mình. (x. Nội Qui số 78).

Chiếu theo Hiến Pháp, điều 147, Tu Nghị lần này, các nghị viên sẽ :

v     bầu Bề Trên Tổng Quyền và các Cố vấn cho nhiệm kỳ mới;
v     góp ý cho việc: hoàn chỉnh Hiến Pháp và Nội Qui;
v     soạn thảo chương trình huấn luyện và Nội Qui về du học; phát triển truyền giáo về hai phương diện:
-         Giáo dục: nhà lưu trú; mục vụ mùa thi; và sinh viên.
-         Mục vụ: giáo xứ và giáo họ vùng truyền giáo; bệnh viện; và bác ái xã hội.

Ngoài việc chuẩn bị văn bản tường trình, cũng như đóng góp ý kiến để tham gia Tu Nghị và gởi cho Ủy ban chuẩn bị Tu Nghị (x. Nội Qui số 79), các thành viên trong Dòng cần thêm lời cầu nguyện cho Tu Nghị, theo các hình thức :

v     Cầu nguyện xa: đúng 3 tháng, kể từ khi ra thông báo này, mỗi ngày, trước khi đọc kinh “Hãy nhớ”, người xướng kinh đọc lên: “cầu nguyện cho Tu Nghị và anh em trong các Sở”.

v     Cầu nguyện gần: mỗi ngày, từ ngày 02 đến ngày 11.6. 2013, trong giờ Viếng Thánh Thể, hoặc buổi nào thuận tiện, cộng đoàn đọc “kinh cầu cho Tu Nghị”.

v     Cầu nguyện kề: mỗi ngày, từ ngày 12.6. đến ngày 14.6. 2013, trong giờ Viếng Thánh Thể, hoặc buổi nào thuận tiện, cộng đoàn đọc hoặc hát Kinh Veni Creator bằng tiếng Việt.

Vậy, vào lúc 7giờ 30 phút ngày 15.6.2013 tới đây, xin các vĩnh khấn sinh, là những nghị viên, có mặt tại nhà Trung ương Dòng Thánh Tâm Huế, để bắt đầu Tu Nghị. (x. 
Danh sách nghị viên và Tu sĩ ứng cử viên Tổng Quyền).
 
DANH SÁCH TU SĨ ỨNG CỬ VIÊN TỔNG QUYỀN
40 TUỔI VÀ 10 NĂM VĨNH KHẤN
 
 
TT Tên Thánh Họ và Tên Vĩnh Khấn
1 Giêrađô Trương Văn Chữ 1970
2 Giacôbê Hoàng Gia Công 1972
3 Êmilianô Đỗ Minh Liên 1972
4 Simon Trương Quỳnh 1990
5 Antôn Padowa Huỳnh Đầy 1990
6 Matthêu Lê Văn Dũng 1990
7 Phêrô Phạm Thanh Hải 2003
8 Vinh sơn Liêm Nguyễn Thế Phong 2003
9 Đaminh Phạm Văn Dũng 2003
 
 
 
DANH SÁCH VĨNH KHẤN – NGHỊ VIÊN
 
TT Tên Thánh Họ và Tên Tạm Khấn Vĩnh Khấn
1 GioanBaotixita Nguyễn Ái 2006 2012
2 Giuse Trần Sỹ Chung 2005 2011
3 Giêrađô Trương Văn Chữ 1960 1970
4 Giacôbê Hoàng Gia Công 1963 1972
5 Phêrô Nguyễn Thái Công 2000 2006
6 Phanxicô Xaviê Lê Văn Cường 2005 2011
7 Phaolô Hoàng Văn Diệm 2006 2012
8 Matthêu Lê Văn Dũng 1978 1990
9 Đaminh Phạm Văn Dũng 1997 2003
10 Antôn Padowa Huỳnh Đầy 1978 1990
11 Giuse Ngô Văn Định 2003 2009
12 Vinh sơn Trần Văn Đường 2003 2009
13 Phêrô Phạm Thanh Hải 1997 2003
14 Giuse Phan Tấn Hồ 2003 2009
15 Philipphê Nguyễn Văn Hoàng 1998 2004
16 Phêrô Nguyễn Đức Huyền 1998 2004
17 Phaolô Đậu Quốc Khánh 2002 2009
18 G. Êmilianô Đỗ Minh Liên 1963 1972
19 Phanxicô Xavie Trần Quang Minh 1998 2004
20 Vinh sơn Phạm Văn Nghiệp 2005 2012
21 Giuse Tạ Văn Nguyên 2002 2009
22 Vinh sơn Vũ Văn Nguyện 2003 2009
23 Vinh sơn Liêm Nguyễn Thế Phong 1997 2003
24 Simon Trương Quỳnh 1980 1990
25 Têphanô Trần Đình Tề 2000 2006
26 Phêrô Nguyễn Văn Thể 2003 2009
27 Giuse Nguyễn Văn Thiện 2005 2011
28 Giuse Dương Bảo Tịnh 1998 2004
29 Phêrô Nguyễn Xuân Toàn 2006 2012
30 Giuse Trần Đình Toàn 1998 2006
31 Phêrô Mai Văn Trinh 2005 2011
32 Phêrô Nguyễn Thái Vạn 1998 2004
33 Đôminicô Phạm Quang Vinh 2002 2009
 
 
 

II.  CHƯƠNG TRÌNH TĨNH TÂM NĂM
 
1.     Tĩnh tâm năm đợt I: dành cho các Vĩnh Khấn Sinh.
 
1.1.          Thời gian: từ ngày 7.6 đến ngày 12.6.2013.
1.2.          Người giảng phòng: Cha Tổng Đại Diện Antôn Dương Quỳnh
 
2.     Tĩnh tâm năm đợt II: dành cho các em chuẩn bị khấn trọn đời, các em khấn lần đầu, các em vào Tập Viện, và các em Tạm Khấn Sinh. Năm nay, các em Tạm Khấn Sinh, sẽ tham dự đủ 8 ngày tĩnh tâm.
 
2.1.          Thời gian: từ ngày 28.7 đến ngày 5.8.2013
2.2.          Người giảng phòng: Cha Giuse Phan Tấn Thành
 

III.  VIẾT ĐƠN XIN KHẤN TRỌN ĐỜI
 
          Theo Hiến Pháp mới của Hội Dòng, thời gian khấn tạm không dưới 4 năm (x. Hiến Pháp, điều 114), sáu tháng trước khi mãn hạn khấn tạm, khấn sinh có quyền viết đơn xin khấn trọn đời, và gởi cho Bề Trên Tổng Quyền, qua Giám đốc Học Viện (x. Hiến Pháp, điều 117).
          Vậy, anh em nào đúng thời hạn khấn tạm theo luật định, thì viết đơn xin khấn trọn đời, để đệ trình theo luật.
          Trong Thánh Tâm Chúa, chúc anh em muôn điều thiện hảo.
 
Huế, ngày 28.2.2013
Bề Trên Tổng Quyền Dòng Thánh Tâm
 

(Đã ấn ký)
 
Tu sĩ. Lm. Antôn Huỳnh Đầy, CSC
 

Tác giả bài viết: Lm. Antôn Huỳnh Đầy

  Ý kiến bạn đọc

Tin mới
Bài đọc nhiều