Dòng Thánh Tâm Huế, Việt Nam Online

Bề trên Tổng quyền

ĐÔI NÉT TIỂU SỬ CHA TÂN BỀ TRÊN TỔNG QUYỀN PHÊRÔ NGUYỄN ĐỨC HUYỀN, CSC

Bề trên Tổng quyền

Cha Bề trên tổng quyền Phêrô Nguyễn Đức Huyền
  •  Sinh ngày 26/2/1976 tại Kỳ Hà - Kỳ Anh - Hà Tĩnh, thuộc giáo xứ Quý Hòa, giáo phận Vinh.
  • 03/09/1991: Gia nhập Đệ Tử Viên.
  • 22/8/1996: Gia nhập Thỉnh Viện.
  • 06/06/1997: Gia nhập tập Viện.
  • 19/06/1998: Tuyên khấn lần đầu.
  • 27/08/2004: Tuyên khấn trọn đời.
  • 01/11/2007: Nhận chức Phó tế.
  • 04/06/2009: Nhận thừa tác vụ Linh mục.
  • 2010 – 20013: Cha sở giáo xứ An Phú, giáo phận Bùi Chu.
  • 2013 – 2017: Bề trên Cộng đoàn Thánh Tâm Thị Nghè.