Dòng Thánh Tâm Huế, Việt Nam Online

Giờ thánh lễ

Giớ thánh lễ tại các Cộng đoàn, Tu sở và các Giáo xứ quản nhiệm
Nhà thờ Dòng Thánh Tâm - Giáo xứ Bến Ngự, Tp.Huế

Tu sĩ Lm. Bề trên Nhà: G.Emilianô Đỗ Minh Liên, CSC.
Tu sĩ Lm. Quản xứ Bến Ngự: Đaminh Phêrô Nguyễn Thái Vạn, CSC.
Tu sĩ Lm. Đặc trách bệnh nhân tại các bệnh viện: Phêrô Phạm Thanh Hải, CSC.

Ngày thường: 
                            05g00' sáng dành cho Hội Dòng
                            19g00' tối dành cho Giáo Xứ
Chúa Nhật:
                            05g00' sáng dành cho Hội Dòng
                            08g30'  sáng dành cho Sinh Viên
                            16g00' chiều dành cho Giáo Xứ

Giải tội:       Sau Thánh lễ sáng, trước và sau Thánh lễ chiều, hoặc bất cứ giờ nào khi cần thiết.
____________________________________________________________


Nhà thờ Giáo xứ Bình Điền, xã Bình Điền, huyện Hương Trà (TGP Huế)

Tu sĩ Linh mục Quản xứ: Phêrô Nguyễn Thái Công, CSC.

Ngày thường: 
                                     19g00' tối
Chúa Nhật:
                           07g00'  sáng
                           15g30' chiều

Giải tội:  Trước mỗi Thánh lễ và sau Thánh lễ tối Thứ Bảy hàng tuần.
____________________________________________________________


Nhà thờ Giáo xứ Sơn Thủy, xã Sơn Thủy, huyện A Lưới (TGP Huế)

Tu sĩ Linh mục Quản xứ: Giuse Trần Đình Toàn, CSC.
 Ngày thường: Tại Nhà thờ xứ hoặc tại họ nhánh
                             Mùa hè: 19g00' 
                             Mùa đông: 18g30'
Chúa Nhật: Tại Nhà thờ xứ
                             Mùa hè: 07g00' 
                             Mùa đông: 07g30'
____________________________________________________________


Nhà thờ Giáo xứ Tiên Chu, phường Hồng Nam, Tp.Hưng Yên (GP Thái Bình)
 
Tu sĩ Linh mục Quản xứ: Đaminh Phạm Quang Vinh, CSC.
Ngày thường: 
                          04g30' sáng tại Nhà thờ xứ
                          19g00' tối tại Nhà thờ họ
 
Chúa Nhật:
                          05g00'  sáng
                          16g00' chiều
___________________________________________________________


Nhà thờ Giáo xứ An Phú (GP Bui Chu)

Tu sĩ Linh mục Quản xứ: Vinhsơn Vũ Văn Nguyện, CSC.
Ngày thường:

                    Sáng 05g00' :
                                           * Thứ Hai, Thứ Tư : Giáo Họ Lãng Lăng
                                           * Thứ Ba, Thứ Sáu: Giáo Họ An Phú Nội
                                           * Thứ Bảy: Giáo Họ Nhà xứ
                    Chiều 18g00' :  
                                             Thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7 : Giáo họ Nhà xứ

Chúa Nhật:

                    Sáng  05g00' : Họ An Phú Nội
                    Chiều 16g00' : Họ Nhà xứ (Lễ Thiếu Nhi)
____________________________________________________________


Nhà thờ Giáo xứ Nguyệt Biều, Phường Thủy Biều, Thành phố Huế (TGP Huế)

Tu sĩ Linh mục Quản xứ: Giuse Ngô Văn Định, CSC.

Ngày thường: 
                                     19g15' tối
Chúa Nhật:
                          
                           5g30' sáng

Giải tội:  Trước mỗi Thánh lễ và sau Thánh lễ tối Thứ Bảy hàng tuần.
 _____________________________________________________
 
(Thường cập nhật)