Dòng Thánh Tâm Huế, Việt Nam Online

Tin báo về Thánh Lễ Tạ Ơn và Làm Phép Bàn Thờ Giáo xứ Nguyệt Biều

Thứ sáu - 30/05/2014 23:33
CSC - “Bàn thờ khi được làm phép sẽ trở thành trung tâm điểm của nhà thờ, bàn thờ tượng trưng thân thể Chúa Kitô nên bàn để cộng đoàn bẻ bánh ban sự sống và uống chén hiệp nhất, nên nơi tế đàn để cộng đoàn chúng ta dâng hương tế lễ của Chúa Kitô trong nhiệm tích, chúng ta không được phép để bất cứ vật gì không xứng hợp, không thuộc về phụng vụ trên bàn thờ…”
------------------------
------------------------
Thánh lễ tạ ơn và làm phép bàn thờ mới tại Giáo xứ Nguyệt Biều - Giáo Phận Huế
 


  Ý kiến bạn đọc