Dòng Thánh Tâm Huế, Việt Nam Online

Hệ thống tổ chức HĐGX Sơn Thủy

Thứ hai - 05/11/2012 08:44
CSC - Một HĐGX được tổ chức chặt chẽ và đoàn kết sẽ là những cánh tay nối dài đắc lực của Linh mục Quản xứ trong công tác mục vụ.
Hệ thống tổ chức HĐGX Sơn Thủy

HỆ THỐNG TỔ CHỨC
HỘI ĐỒNG GIÁO X SƠN THỦY
 
Hội Đồng Giáo Xứ (HĐGX) là một cơ chế gồm những giáo dân thuộc Giáo Xứ, được Linh mục Quản xứ tuyển chọn để cộng tác và hoạt động dưới sự hướng dẫn của ngài trong việc quản trị, tổ chức và điều hành các hoạt động mục vụ Giáo xứ (Giáo luật 536, 1).

Nhiệm vụ của HĐGX là cộng tác với Linh mục Quản xứ:

1/ Nắm bắt tình hình Giáo xứ nhất là về đời sống đức tin và phong hóa;

2/ Hoạch định chương trình mục vụ, đưa ra phương thức và phân công thực hiện;
3/ Phối hợp cách hài hòa các sinh hoạt và các công tác của các Ban ngành Mục vụ;
4/ Đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện;
5/ Quản trị tài sản của Giáo xứ.

 
Thành phần Hội Đồng Giáo Xứ gồm có Ban Thường Vụ và các Ủy Viên như sau:
  
 

I. BAN THƯỜNG VỤ ( 7 người )
   
TT TÊN THÁNH, HỌ TÊN CHỨC VỤ ĐIỆN THOẠI
01 ô. Phêrô Bùi Điện Chủ tịch 0906 523 808
02 ô. Antôn Nguyễn Phong (Hóa)   Phó Chủ tịch Nội vụ 0906 446 101
03 ô. Phêrô Trần Văn Hý Phó Chủ tịch Ngoại vụ 0935 824 231
04 ô. Đôminicô Nguyễn Ngọc Quang Thư ký 0906 567 587
05 ô. Phaolô Nguyễn Đình Bé Thủ quỹ 0905 162 666
06 ô. Giacôbê Dương Văn Đông Phó Ngoại vụ 0935 655 404
07 ô. Phaolô Chu Hồng Hải Phó Nội vụ 0985 908 248
 
Nhiệm vụ của Ban Thường Vụ là:

1/ Cộng tác chặt chẽ và thường xuyên với Cha xứ trong việc quản trị Giáo xứ, tổ chức và điều hành công việc mục vụ mọi mặt;
2/ Cùng Cha xứ soạn thảo chương trình nghị sự cho các phiên họp, trao đổi với mọi thành viên liên hệ nhằm chuẩn bị cho việc phân công thực hiện.
 
  

II. CÁC ỦY VIÊN ( 25 người )
 
 Các Ủy Viên gồm có Trưởng các Giáo họ và Trưởng Các Ban ngành như sau:
 
 1/ Trưởng Giáo Họ gồm có 4 người phụ trách 4 giáo họ như sau:
 
TT TÊN THÁNH, HỌ TÊN PHỤ TRÁCH GIÁO HỌ ĐIỆN THOẠI
 
01 ô. Phêrô Trần Thanh Tưởng Lòng Thương Xót Chúa Sơn Thủy 0906 404 737
02 ô. Antôn Nguyễn Phong Phaolô Phú-Hương xem trên
03 ô. Phêrô Trần Thanh Tư Gioan Baotixita Quảng Ngạn 054 3 879 354
04 ô. Phêrô Trần Văn Hý Phanxicô Xaviê Thị Trấn    xem trên

Nhiệm vụ của Trưởng Giáo Họ :
1/ Làm trung gian liên lạc giữa HĐGX và giáo dân trong Giáo Họ mình;
2/ Thực hiện các công tác đã được HĐGX quyết định trong phạm vi Giáo Họ.
2/ Trưởng Ban ngành Mục vụ gồm có 21 người phụ trách 21 ban ngành như sau:
 
 
TT CÁC BAN NGÀNH NGƯỜI PHỤ TRÁCH

ĐIỆN THOẠI
 
01 Ban Phụng vụ ô. Antôn Nguyễn Phong xem trên
02 Ban Thánh nhạc (ca đoàn) a. Phêrô Nguyễn Duy 0986 407 308
03 Ban Giáo lý, Giáo dục c. Maria Nguyễn Thị Liễu 0935 201 451
04 Ban Giới trẻ a. Phêrô Nguyễn Ngọc Thiện 0935 669 769
05 Ban Xướng kinh trong Nhà thờ ô. Láng, ô.Trọng, ô.Tư  
06 Ban Âm thanh, Ánh sáng, Nước máy ô. Antôn Nguyễn Phong xem trên
07 Ban Văn nghệ a. Phêrô Nguyễn Ngọc Thiện xem trên
08 Ban Trang trí, Truyền thông, Văn hóa a. Phaolô Nguyễn Thành An 0935 363 282
09 Ban Từ thiện, Bác ái, Xã hội ô. Phêrô Trần Văn Hý xem trên
10 Ban Truyền giáo, Hội đoàn ô. Phêrô Bùi Điện xem trên
11 Ban Cố vấn ô.Trọng, ô.Láng, c. Lệ Thủy  
12 Giữ Nhà Thờ (Ông Từ) ô. Têphanô Nguyễn Đình Hoành 0935 905 944
13 Ban Giật Chuông Nhà thờ ô. Đông, ô. Thiện, ô. Tưởng  
14 Ban Trật tự a. Phêrô Ngô Hùng  
15 Ban Kiến thiết, Xây dựng ô. Phaolô Nguyễn Sơn Hải 0906 567 542
16 Ban Cây cảnh ô. Simon Trần Hoàng  
17 Ban Lao động ô. Phêrô Bùi Điện xem trên
18 Ban Y tế c. Maria Phan Thị Lệ Thủy 0120 6096 755
19 Ban Chung Sự Hiếu Đạo ô. Simon Nguyễn Láng 0906 530 948
20 Hội Cha Gia đình ô. Đôminicô Nguyễn Ngọc Quang xem trên
21 Hội Mẹ Gia đình c. Maria Lê Thị Phương 0128 2646 264
 
Nhiệm vụ chung của các Trưởng Ban ngành là: hợp tác với Ban Thường Vụ và với nhau để chu toàn nhiệm vụ được giao phó trên.
 
Lưu ý: Xin Quí Vị Trưởng các Giáo họ và Ban ngành chọn người cộng tác với mình như: Phó ban, Thư ký, Thủ quỹ. Chọn xong, xin gửi danh sách về cho Cha xứ.
 


LỄ MỪNG BỔN MẠNG
 
STT TÊN ĐƠN VỊ THÁNH BỔN MẠNG NGÀY LỄ
01 Giáo Xứ Sơn Thủy Thánh Cả Giuse Bạn Trăm Năm Đức Mẹ 19 tháng 3
02 Giáo họ Nhà Xứ (Sơn Thủy) Lòng Thương Xót Chúa CN2PS
03 Giáo họ Phú Hương Thánh Cả Phêrô 29 tháng 6
04 Giáo họ Quảng Ngạn Thánh Gioan Baotixita 24 tháng 6
05 Giáo họ Thị Trấn Thánh Phanxicô Xaviê 03 tháng 12
06 Hội Đồng Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam 24 tháng 11
07 Giáo Lý Viên Thánh Anrê Phú Yên 26 tháng 7
08 Ca Đoàn Thánh Cécilia 22 tháng 11
09 Giới Trẻ Chúa Kitô Vua Vũ Trụ CN34TN
09 Lễ Sinh Thánh Đa Minh Savio 21 tháng 9
10 Hội Mẹ Gia Đình Thánh Mônica 27 tháng 8
11 Hội Cha Gia Đình Thánh Giuse Thợ 01 tháng 5
12 Hiệp Hội DCĐMVN Tại Thế Đức Maria Vô Nhiễm nguyên tội 08 tháng 12
 
Làm tại Giáo Xứ Sơn Thủy, 28/10/2012.   

Phêrô Bùi Điện                                                                       Giuse Dương Bảo Tịnh, CSC
Chủ tịch HĐGX                                                                                 Linh mục quản xứ

 

Tác giả bài viết: Giáo xứ Sơn Thủy

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn